Kari Välimäki, ny ordförande för SOSTE: s fullmäktige: Social- och hälsovårdsorganisationernas nedskärningar måste annulleras


Etusivu / Uutiset / Kari Välimäki, ny ordförande för SOSTE: s fullmäktige: Social- och hälsovårdsorganisationernas nedskärningar måste annulleras

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s förbundsmöte sammanträdde i dag i Helsingfors. Förbundsmötet var mycket oroat över de massiva nedskärningar som statsminister Petteri Orpos regering planerar för social- och hälsovårdsorganisationerna. I regeringsprogrammet ingår nedskärningar på 100 miljoner euro i statsunderstöden till social- och hälsovårdsorganisationerna för 2027.

”I Orpos regeringsprogram talas det mycket om vikten av förebyggande åtgärder och främjande av välfärd och hälsa, men samtidigt görs nedskärningar på 25 procent i organisationernas verksamhetsförutsättningar. Vi lever i en tid där organisationernas arbete behövs mer än någonsin. Nedskärningarna på 100 miljoner euro måste annulleras”, kräver Kari Välimäki, SOSTE: s fullmäktigeordförande.

Social- och hälsovårdsorganisationerna främjar den sociala välfärden och hälsan, förebygger problem och stärker medborgarnas delaktighet.

”Nedskärningar i organisationer är inte en besparing, utan det undergräver ett fungerande system som medför betydande fördelar för social- och hälsovårdssektorn i form av förebyggande, främjande av välfärd och hälsa samt delaktighet”, påpekar Välimäki.

”Om nedskärningarna genomförs kommer de att drabba svårt utsatta grupper, som får hjälp och stöd av organisationer. Effekterna kommer oundvikligen att synas i form av ökad ohälsa och ökade utgifter för social- och hälsovårdstjänster. Organisationernas nedskärningar ökar efterfrågan på skattefinansierade offentliga tjänster”, fortsätter Kari Välimäki.

SOSTE: s nya fullmäktige för perioden 2024–2027 har valts

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s förbundsmötet valde 13.3 ett nytt fullmäktige för SOSTE för perioden 2024–2027. FM Kari Välimäki valdes till ny fullmäktigeordförande.

SOSTE: s nya fullmäktigeordförande Kari Välimäki har en lång karriär som påverkare inom social- och hälsovårdspolitiken. Välimäki har arbetat i över 30 år vid social- och hälsovårdsministeriet, bland annat som kanslichef. Han har också varit verkställande direktör för Sjömanspensionskassan och ordförande för flera föreningar.

Milla Kalliomaa från Mannerheims Barnskyddsförbundvaldes till 1: a vice ordförande för SOSTE: s fullmäktige och Juha Mikkonen från EHYT r.f. till 2: a vice ordförande.

För mera information: SOSTE: s fullmäktigeordförande Kari Välimäki, 050 559 9177