Skip to content

Järjestöjohtajien seminaari

19. – 20.1.2021
Verkkoseminaari

Osallistumislinkki etätapahtumaan lähetetään kaikille ilmoittautuneille maanantaina 18.1.2021.

Järjestöjohtajien seminaarissa keskustellaan seuraavaksi erityisesti järjestöjen toimintaedellytyksistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Suomessa on käynnissä useita järjestöihin vaikuttavia rakennemuutoksia kuten sote- ja alueuudistus. Samaan aikaan useiden järjestöjen rahoituspohja on haastettuna, julkisen sektorin ja kansalaisten odotukset  järjestöille muuttuvat: järjestöiltä odotetaan entistä useammin palveluita, laatua, monipuolisuutta ja asiakasmaista suhdetta järjestötoiminnan osallisiin. Miten järjestötoiminta vastaa rakentavasti näihin muutospaineisiin ja toisaalta, miten yhteiskunnassa voidaan turvata järjestöjen toimintaedellytykset? Muun muassa näihin kysymyksiin haemme yhdessä vastauksia järjestöjohtamisen näkökulmasta. Seminaarissa käydään keskustelua päättäjien kanssa ja verkostoidutaan kollegoiden kesken.

Seminaarista ei jää tallennetta.

Tapahtuma on tarkoitettu Allianssin, Kulta ry:n, Olympiakomitean ja SOSTEn jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Ohjelma

tiistai 19.1.2021

10.15
Ohjelma alkaa
   • Järjestäjäorganisaatioiden tervehdys

   • Avauspuheenvuoro
    perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru


   • reflektiopuheenvuorot:
    europarlamentaarikko Silvia Modig
    Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
12.00
Tauko
12.45
Ohjelma jatkuu
   • Teema: Tunteet ja tunnetaidot muutoksessa

    Mitä tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat meihin erityisesti muutostilanteissa? Mitä ovat tunnetaidot ja miten ne liittyvät muutoksiin? Miten tunteita voi työyhteisössä käsitellä ja johtaa turvallisesti ja rakentavasti? Millainen on hyvä tunneilmasto ja miten sitä voidaan vahvistaa? Erilaisuuden ja samankaltaisuuden ymmärtäminen muutostilanteissa – miten voimme toimia paremmin yhdessä kun olemme erilaisia? Näitä kysymyksiä pohditaan Emergyn Ira Leppäsen johdolla

    Konsultti Johda tunneilmastoa –kirjan kirjoittaja
    Ira Leppänen Emergy
14.15
Tauko
14.30
Ohjelma jatkuu
   • Teema: Järjestötoiminnan vaikuttavuus yhteiskunnassa.

    Mikä on järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkitys yhteiskunnassa? Miltä yleishyödyllisten toimijoiden tekemä työ näyttäytyy valtakunnan tasolta, entä kunnasta katsottuna – mitä järjestöt saavat aikaan?

    Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar,
    kansanedustaja Sari Multala
15.30
Tauko
15.40
Pienseminaarit
   • Teema: Vaikutusten, hyötyjen esille tuominen järjestön näkökulmasta

    Miten järjestöt ja yleishyödylliset toimijat osoittavat toimintansa hyödyt ja vaikutukset siten, että päättäjäkin ne
    ymmärtää?
    Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen johtaja Mika Pyykkö TEM


   • Teema: Järjestötoiminnan ja vapaa-ajan merkitys uudessa kunnassaVuorovaikutteinen esitys keinoista, joilla järjestötoiminnan ja vapaa-ajan mahdollisuuksien tärkeyden voi tuoda esille kunnallispäättäjille.

    Allianssin va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu ja KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.
16.40
Päivän ohjelma päättyy

keskiviikko 20.1.2021

9.00
Päivän ohjelma alkaa
   • Haastattelu: rakennemuutokset ja järjestöjen tulevaisuus

    Sote-uudistus
    , kuntien tuleva rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä sekä Veikkauksen tuottojen aleneminen vaikuttavat kaikki yleishyödyllisten toimijoiden asemaan ja toimintaedellytyksiin. Minkälaiseksi muodostuu julkisen ja kolmannen sektorin välinen suhde ja keskinäiset roolit, kun yhteiskunnan rakenteet ympärillä muuttuvat?

    Puhumassa ja haastateltavana sosiaali- ja terveysministerin valtiosihteeri Saila Ruuth sekä tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri Tuomo Puumala.


   • Paneelikeskustelu reflektoiden valtiosihteereiden haastatteluaKeskustelemassa suurimpien eduskuntaryhmien edustajat
    Arja Juvonen, Hanna Kosonen, Tarja Filatov ja Saara Hyrkkö
10.30
Tauko
10.45
Päätöspuheenvuorot
   • Osallistujien päätöspuheenvuorot
    toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry
    pääsihteeri Sonja Raitamäki, SYL – Suomen Ylioppilaskuntien Liitto


   • Järjestäjäorganisaatioiden päätössanat
11.30
Ohjelma päättyy

 

 

Hinnat ja ilmoittautuminen

Katso mm peruutusehdot käytännön infoa-sivulta.

 • Etäosallistumismaksu 90 euroa/hlö.

Tapahtuma on tarkoitettu Allianssin, Kulta ry:n, Olympiakomitean ja SOSTEn jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille

Iimoittaudu tästä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:
Laura Aspelin, laura.aspelin@kulttuurijataide.fi, puh: 040 056 3665


Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:
Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu@alli.fi, puh: 050 574 1112


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:
Anni Autti, anni.autti@soste.fi, puh: 040 091 4225


Suomen Olympiakomitea:
Julia Kinnunen, julia.kinnunen@olympiakomitea.fi, puh: 040 632 7273