Järjestöjohtajien seminaari 2021


Etusivu / Tapahtumat / Järjestöjohtajien seminaari 2021
Missä:
Verkkotilaisuus
Milloin:
19.1.2021 00:00 – 20.1.2021 00:00
Kenelle:
Allianssin, Kulta ry:n, Olympiakomitean ja SOSTEn jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille

Osallistumislinkki etätapahtumaan lähetetään kaikille ilmoittautuneille maanantaina 18.1.2021.

Järjestöjohtajien seminaarissa keskustellaan seuraavaksi erityisesti järjestöjen toimintaedellytyksistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Suomessa on käynnissä useita järjestöihin vaikuttavia rakennemuutoksia kuten sote- ja alueuudistus. Samaan aikaan useiden järjestöjen rahoituspohja on haastettuna, julkisen sektorin ja kansalaisten odotukset  järjestöille muuttuvat: järjestöiltä odotetaan entistä useammin palveluita, laatua, monipuolisuutta ja asiakasmaista suhdetta järjestötoiminnan osallisiin. Miten järjestötoiminta vastaa rakentavasti näihin muutospaineisiin ja toisaalta, miten yhteiskunnassa voidaan turvata järjestöjen toimintaedellytykset? Muun muassa näihin kysymyksiin haemme yhdessä vastauksia järjestöjohtamisen näkökulmasta. Seminaarissa käydään keskustelua päättäjien kanssa ja verkostoidutaan kollegoiden kesken.

Seminaarista ei jää tallennetta.

Ohjelma

tiistai 19.1.2021

10:15
Ohjelma alkaa
 • Järjestäjäorganisaatioiden tervehdys

 • Avauspuheenvuoro
  perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 


 • reflektiopuheenvuorot:
  europarlamentaarikko Silvia Modig
  Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
12:00

Tauko

12:45
Ohjelma jatkuu
 • Teema: Tunteet ja tunnetaidot muutoksessa

  Mitä tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat meihin erityisesti muutostilanteissa? Mitä ovat tunnetaidot ja miten ne liittyvät muutoksiin? Miten tunteita voi työyhteisössä käsitellä ja johtaa turvallisesti ja rakentavasti? Millainen on hyvä tunneilmasto ja miten sitä voidaan vahvistaa? Erilaisuuden ja samankaltaisuuden ymmärtäminen muutostilanteissa – miten voimme toimia paremmin yhdessä kun olemme erilaisia? Näitä kysymyksiä pohditaan Emergyn Ira Leppäsen johdolla

  Konsultti Johda tunneilmastoa –kirjan kirjoittaja 
  Ira Leppänen Emergy
14:15

Tauko

14:30
Ohjelma jatkuu
 • Teema: Järjestötoiminnan vaikuttavuus yhteiskunnassa.

  Mikä on järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkitys yhteiskunnassa? Miltä yleishyödyllisten toimijoiden tekemä työ näyttäytyy valtakunnan tasolta, entä kunnasta katsottuna – mitä järjestöt saavat aikaan?

  Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar,
  kansanedustaja Sari Multala
15:30

Tauko

15:40
Pienseminaarit
 • Teema: Vaikutusten, hyötyjen esille tuominen järjestön näkökulmasta

  Miten järjestöt ja yleishyödylliset toimijat osoittavat toimintansa hyödyt ja vaikutukset siten, että päättäjäkin ne 
  ymmärtää?
  Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen johtaja Mika Pyykkö TEM 


 • Teema: Järjestötoiminnan ja vapaa-ajan merkitys uudessa kunnassaVuorovaikutteinen esitys keinoista, joilla järjestötoiminnan ja vapaa-ajan mahdollisuuksien tärkeyden voi tuoda esille kunnallispäättäjille.

  Allianssin va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu ja KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.
16:40

Päivän ohjelma päättyy

keskiviikko 20.1.2021

9:00
Päivän ohjelma alkaa
 • Haastattelu: rakennemuutokset ja järjestöjen tulevaisuus

  Sote-uudistus
  , kuntien tuleva rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä sekä Veikkauksen tuottojen aleneminen vaikuttavat kaikki yleishyödyllisten toimijoiden asemaan ja toimintaedellytyksiin. Minkälaiseksi muodostuu julkisen ja kolmannen sektorin välinen suhde ja keskinäiset roolit, kun yhteiskunnan rakenteet ympärillä muuttuvat?

  Puhumassa ja haastateltavana sosiaali- ja terveysministerin valtiosihteeri Saila Ruuth sekä tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri Tuomo Puumala.
   


 • Paneelikeskustelu reflektoiden valtiosihteereiden haastatteluaKeskustelemassa suurimpien eduskuntaryhmien edustajat
  Arja JuvonenHanna Kosonen, Tarja Filatov ja Saara Hyrkkö
10:30

Tauko

10:45
Päätöspuheenvuorot
 • Osallistujien päätöspuheenvuorot
  toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry
  pääsihteeri Sonja Raitamäki, SYL – Suomen Ylioppilaskuntien Liitto 


 • Järjestäjäorganisaatioiden päätössanat
11:30
Ohjelma päättyy

Hinnat ja ilmoittautuminen

Katso mm peruutusehdot käytännön infoa-sivulta.

 • Etäosallistumismaksu 90 euroa/hlö.

Tapahtuma on tarkoitettu Allianssin, Kulta ry:n, Olympiakomitean ja SOSTEn jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille

Lisätietoja

Anni Autti erityisasiantuntija

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:
Laura Aspelin, laura.aspelin@kulttuurijataide.fi, puh: 040 056 3665

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:
Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu@alli.fi, puh: 050 574 1112

Suomen Olympiakomitea:
Julia Kinnunen, julia.kinnunen@olympiakomitea.fi, puh: 040 632 7273