Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2024

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivien mainoskuva, jossa valokuvia aiempien päivien osallistujista ja tulevien päivien tapahtumapaikan luota Helsingin Aleksanterinkadulta.

Etusivu / Tapahtumat / Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2024

Missä:
Verkkotilaisuus, Ympäristöministeriön pankkisali
Milloin:
9.10.2024 09:00 – 10.10.2024 12:30
Osoite:
Aleksanterinkatu 7, Helsinki
Kenelle:
Valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, alan toimijoille ja päättäjille valtakunnan tasolla, hyvinvointialueilla ja kunnissa sekä muille kiinnostuneille.

Yhteiskunnan kasvava kompleksisuus haastaa muuttamaan ajattelutapoja ja näkemään systeemiajattelun avulla asioita ja ilmiöitä laajemmin. Tämän rinnalla tarvitaan tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemistä ja toivoa luovia tulevaisuuskuvia – suuriakaan haasteita unohtamatta.

Tule mukaan kuulemaan huippuasiantuntijoiden johdolla, mihin suuntaan Suomi on menossa sekä ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja tulevista uudistuksista. 

SOSTE järjestää Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät yhdessä STM:n kanssa. Voit osallistua paikan päällä tai etänä. Tervetuloa mukaan jakamaan oppeja, haasteita ja keskustelemaan sote-palvelujen tulevaisuudesta!

Osallistumismaksut ja ilmoittautuminen

Katso tapahtuman peruutusehdot ja tietosuojaseloste

Osallistuminen paikan päällä

Etäosallistuminen

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Hanna Markkula-Kivisilta, SOSTEn hallituksen puheenjohtaja

Viime vuosien kriisit ovat saaneet tulevaisuuden näyttämään uhkaavalta ja kriisien täyttämältä. Millaiset tulevaisuudenkuvat ovat ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta mahdollisia tai todennäköisiä? Entä mitkä toivottavia? Onko joitain nyt uskomattomalta tuntuvia tulevaisuuksia ennakoitu? Miten nykyiset politiikkatoimet vievät kohti toivottua tulevaisuutta?

Tästä ovat keskustelemassa ennakoinnin asiantuntija Otto Tähkäpää Sitrasta ja sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan ammattikorkeakoulusta. Keskustelua fasilitoi Opintokeskus Siviksen asiantuntija, kirjailija ja kolumnisti Raisa Omaheimo.    

Tarjoaako tulevaisuus enemmän pahoinvointia kuin hyvinvointia. Onko hyvinvointi ja terveys jatkossa enemmän yksilön vastuulla vai tarvitsemmeko enemmän julkista hyvinvointia? Ovatko ihmislähtöiset palvelut menneisyyttä vai tulevaisuutta? Vaativatko suuret hyvinvointihaasteet suuria ratkaisuja? 

Strategialla tavoitellaan kestävää hyvinvointia. Miten eri strategioilla voidaan vahvistaa yhteistä suuntaa ja miten vastataan palvelutarpeisiin? 

Sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2030

Osastopäällikkö Kari Hakari, STM

Hyvinvointialueen strategian ja muutosohjelmien toimeenpano – case Pohde

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kaikilla hyvinvointialueilla tuskaillaan rahan riittävyyden kanssa ja alueet ovat joutuneet eri tavoin sopeuttamaan toimintaansa. Tässä ohjelmatunnissa keskitymme siihen, minkälaisia onnistuneita toimia uudet hyvinvointialueet ovat tehneet ja mihin asioihin oli hyvä vielä panostaa lisää. 

Riittääkö aika talouden tasapainoon?

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Sote-integraation mahdollisuudet

tutkimusprofessori Timo Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvät käytännöt hyvinvointialueilla -paneeli

Hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi tarvitaan työllisyysasteen nostoa. Tämä edellyttää, että kaikki ovat mukana talkoissa. Rakenteellisten muutosten lisäksi tarvitaan uudenlaista ekosysteemistä ajattelutapaa. Teemaa käsitellään työllisyyden ja kotouttamisen näkökulmasta.

Hyvinvointitalouskatsaus

Pääekonomisti Otto Kyyrönen, SOSTE

Erikoissuunnittelija Mirka Smolej, THL 

Ajassamme tapahtuu erilaisia muutoksia, jotka ovat luonteeltaan systeemisiä muutosprosesseja. Nämä sisältävät mahdollisuuden sekä uusien ja hyödyllisten toimintamallien rakentamiseen että olemassa olevien ja toimivien käytäntöjen romuttumiseen. Puheenvuorossa avataan kompleksisuusajattelun lähtökohtia ja pohditaan toimijoiden keskinäisriippuvuuksista syntyvää kehitystä ja sen vaikutuksia sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttamiseen.

Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori, Vaasan yliopisto ja tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti, Tampereen ja Vaasan yliopistot

STM:n edustaja
Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki, SOSTE

Lisätiedot

Outi Majanen erityisasiantuntija