Sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi


Etusivu / Tapahtumat / Sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi
Missä:
SOSTE Helsinki
Milloin:
10.2.2020 09:00 – 10.2.2020 11:00

SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki
Jungman-sali, 6. kerros

Mitä ovat sosiaaliset ihmisoikeudet? Miten niitä turvataan ja valvotaan Suomessa? SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Ihmisoikeusliitto ja Edita Publishing järjestävät sosiaalisia ihmisoikeuksia ja Suomea koskevan seminaarin maanantaina 10.2 klo 9-11. Seminaari on SOSTEn Jungman-tilassa (os. Yliopistokatu 5, 6. krs.) Helsingissä. Tilaisuus on avoin kaikille sosiaalisista ihmisoikeuksista kiinnostuneille ja tilaan on esteetön pääsy.

Suomi on sitoutunut noudattamaan kattavasti sekä yleismaailmallisia että eurooppalaisia sosiaalisia ihmisoikeuksia. Samat oikeudet on vähimmäispalkkaa lukuun ottamatta otettu perusoikeuksina myös maamme perustuslakiin.

Kattavasta sääntelystä huolimatta Suomella on ollut vaikeuksia täyttää sitoumukset sopimusten vaatimalla tavalla. Usea kansalaisjärjestö on kannellut Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan. Ongelmina on nostettu esiin muun muassa perustoimeentuloturvan taso, joka jää alle köyhyysrajan, työttömän henkilön lapsen päivähoito-oikeuden ja varhaiskasvatuksen rajaaminen muista poikkeavaksi ja omaishoitajien korvausten kuntakohtaiset erilaisuudet.

Mahdollisuus tarvittaessa viittomakielen tulkkaukseen. Mikäli tarvitset viittomakielen tulkkausta, ilmoita siitä ilmoittautumislomakkeen ”Erityisjärjestelyjen tarve” -kohdassa.

Katso käytännön infoa SOSTEn koulutuksista.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus

pääsihteeri Kaari Mattila, Ihmisoikeusliitto

Sosiaaliset oikeudet ihmisoikeuksien kokonaisuudessa

OTT, dosentti Jarna Petman

Suomen työoikeus ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimukset

emeritusprofessori Niklas Bruun

Suomen sosiaaliturva ja Euroopan sosiaalinen peruskirja

OTL, VTT Yrjö Mattila

Oikeus varhaiskasvatukseen ja yhdenvertaisuuteen

emeritusprofessori Pentti Arajärvi

Uudistettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirja – ajankohtaista

yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ulkoministeriö

Miten hyvää hallintoa koskevat oikeusasiamiehen ratkaisut suojelevat sosiaalisten oikeuksien toteutumista

asiantuntija Kristiina Kouros, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet e-kirjana ja kirjastona

emeritusprofessori Matti Mikkola

myyntipäällikkö Petri Rissanen, Edita Publishing Oy

Lisätietoja