Skip to content

SOSTEs svenskspråkiga nätverk möte

29.4.2019 klockan 10.30, Helsinki
SOSTE, Universitetsgatan 5, mötesrum Purje, våning 6

SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet eller intresserad av svenskspråkig verksamhet, samlas till årets första nätverksträff.

Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för Fri Bildning och Svenska Folkskolans Vänners studiecentral, berättar om Svenska Folkskolans Vänners nya organisation och på vilket sätt Svenska Folkskolans Vänner  finansiellt och kunskapsmässigt kan stöda föreningar.

Vi kommer också att diskutera EU-valet, regeringsförhandlingar och annat aktuellt.

Med tanke på trakteringen är det önskvärt att man anmäler sig på förhand, senast 23.4.

Anmäler sig på förhand

Välkomna!

Ordförande Pia Sundell, verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen

specialsakkunnig Maria Helsing-Johansson, SOSTE