Skip to content

Tillgängliga digitala tjänster

må 11.3.2019 kl 12-15
SOSTE, Universitetsgatan 5, 6. våning, Helsingfors

Webbdirektivet och den kommande lagen berör också organisationerna. Vad krävs av dem och hur uppnås det? Det här diskuteras på SOSTE 11.3.2019 på svenska kl 12.00-13.00 och på finska 13.00-15.00.

Föreläsare är sakkunniga från Regionförvaltningsverket i Södra Finland och från Papunet. Ett mera detaljerat program kommer senare.

Du kan följa med evenemanget också direkt via Twitter.

Anmälan