Skip to content

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen jatkaa SOSTEn valtuuston puheenjohtajana

20.1.2021 14.16

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokous valitsi tänään 20.1.2021 uuden valtuuston ja hyväksyi uuden strategian vuosille 2022–2024. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Mäkinen toimii valtuuston puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2021–2024.

Mäkinen korostaa kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Viime keväänä Mäkinen johti sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamaa asiantuntijaryhmää, joka etsi toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian jälkihoidossa. Mäkinen on huolissaan koronakriisin esiin nostamista hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohdista.

”Murtumakohtia on korjattava yhdessä ja kaikilla on oltava mahdollisuus kokea osallisuutta yhteiskunnassa. Järjestöillä ja muulla kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli julkista palvelujärjestelmää ja sosiaalista eheyttä vahvistavana tekijänä”, muistuttaa Kari Mäkinen.

Valtuuston varapuheenjohtajiksi valittiin Pelastakaa lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta ja Mieli Suomen mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi valittu Hanna Markkula-Kivisilta on vaikuttunut siitä, millaista notkeutta suomalainen järjestökenttä on osoittanut koronakriisissä. Järjestöjen toimintamahdollisuuksien varmistaminen myös tulevaisuudessa on asia, jota valtuustokaudella täytyy edistää.

”Korona-aika on osoittanut entistäkin vahvemmin, miten tärkeää työtä Suomen sote-järjestöt tekevät. Erityisesti näin poikkeusaikana kansalaistoiminta on osoittanut ketteryytensä reagoida muuttuneisiin olosuhteisiin. Järjestöt ovat kohdanneet uusia ihmisiä ja uusin keinoin. Lukemattomat ihmiset ovat saaneet apua, tukea ja turvaa järjestöjen kautta”, muistuttaa Hanna Markkula-Kivisilta.

Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valitun Sari Aalto-Matturin mukaan koronakriisissä sote-järjestöjen merkitys on noussut aivan uudella tavalla näkyviin. Sote-järjestöillä on valtava merkitys suomalaisten hyvinvoinnille, osallisuudelle ja koko yhteiskunnalle.

”Samaan aikaan järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Tulevalla valtuustokaudella SOSTEn keskeisiä haasteita ovat hyvinvointitalousajattelun vahvistaminen Suomessa koronakriisistä toipumisen vuosina sekä siihen tiiviisti linkittyvä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen esimerkiksi avustusjärjestelmän uudistamistyössä ja sote-uudistuksen toimeenpanossa”, kertoo Aalto-Matturi.

SOSTEn ylintä valtaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Katso SOSTEn valtuusto 2021–2024. Toimeenpanevana elimenä toimii valtuuston valitsema hallitus. Liittokokous pidettiin keskiviikkona 20.1.2021.

Lisätietoja:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

3.2.2021 09:00

SOSTEn verkostojen hyöty punnittiin

Sote-järjestöt SOSTEn verkostot kokoavat vuosittain reilut 600 sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaista yhteisten teemojen ääreen. Jäsenmäärältään laajimpia ja toimintamuodoiltaan vakiintuneimpia verkostoja ovat Kuntoutusverkosto (KUVE) ja Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA). Verkostorakenne elää jonkin verran vuosittain. Vuonna 2020 käynnistyi uutena verkostona Terveyden edistämisen verkosto. Verkostopuntari-kyselyllä selvitettiin verkostojen tavoitteellisuutta, hyödyllisyyttä, tuloksia ja toimivuutta. Palautteen avulla kehitetään verkostojen toimintaa. Verkostopuntari-kysely […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]