Skip to content

Arkkipiispa Kari Mäkinen on valittu SOSTEn valtuuston puheenjohtajaksi

14.2.2018 14.13

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskunta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n valtuuston puheenjohtajaksi on valittu arkkipiispa Kari Mäkinen.

Kari Mäkinen

Mäkinen toimii valtuuston puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2018 – 2021. Mäkistä esitti tehtävään Kirkkopalvelut.

”Arvostan suuresti saamaani luottamusta. Tuntuu hyvältä, että voin olla mukana omalta osaltani tukemassa vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja sen kokeneita, asiantuntevia toimijoita. Ihmisten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden puolustamiseksi on yhdessä tehtävä töitä”, arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi.

SOSTEn valtuuston varapuheenjohtajiksi valittiin toiminnanjohtaja Pia Sundell (Barnavårdsföreningen i Finland r.f.) ja toimitusjohtaja Markku Virkamäki (Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr). Valtuustoon valittiin puheenjohtajiston lisäksi 23 jäsentä ja 23 varajäsentä.

Lisäksi liittokokous hyväksyi SOSTElle strategian vuosille 2018 – 2021.

SOSTEssa ylintä valtaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Katso SOSTEn valtuusto 2018-2021. Toimeenpanevana elimenä on valtuuston valitsema hallitus. Liittokokous pidettiin keskiviikkona Helsingissä.

Ärkebiskop Kari Mäkinen har valts till SOSTE:s ordförande

Ärkebiskop Kari Mäkinen har valts till ordförande för SOSTE Finlands social och hälsas rf:s fullmäktige. Mäkinen kommer att fungera som fullmäktiges ordförande under en treårsperiod 2018-2020. Kirkkopalvelut föreslog Mäkinen till uppdraget.

”Jag värderar högt det förtroende som jag har gets. Det känns bra att jag för egen del kan vara med och stöda ett starkt medborgarsamhälle och dess erfarna och sakkunniga aktörer. Att försvara människors delaktighet och jämlikhet är en gemensam uppgift”, sager ärkebiskop Kari Mäkinen.

Verksamhetsledare Pia Sundell (Barnavårdsföreningen i Finland r.f.) och verkställande direktör Markku Virkamäki (Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr) valdes till fullmäktiges viceordföranden. Utöver det valdes 23 medlemmar och 23 suppleanter till SOSTE:s fullmäktige. Invalda personer (bilaga).

Dessutom godkände förbundsmötet SOSTE:s strategi för åren 2018 – 2021.

Vart tredje år samlas förbundsmötet som är det högsta beslutandet organet inom SOSTE. Under den påföljande treårsperioden fungerar fullmäktige som organisationens högsta beslutande organ. Verkställande organ är styrelsen som väljs av fullmäktige. Förbunsmötet hölls på onsdag i Helsingfors.

Lisätietoja, tilläggsuppgifter::

Vertti Kiukas, pääsihteeri, generalsekreterare, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

Kari Mäkinen, arkkipiispa, ärkebiskop, SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, p. (02) 2797 031, arkkipiispa(at)evl.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.2.2019 13:20

Uusi verkosto kansalaistoiminnan johtamiseen

SOSTE käynnistää toukokuussa kansalaistoiminnan johtamisen verkoston. Verkosto on tarkoitettu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöjohtajille, järjestöpäälliköille, kansalaistoiminnan johtajille ja vastaaville, jotka ovat työssään vastuussa paikallisyhdistyskentän tuesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Verkoston tavoitteena on tarjota tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Etsimme yhdessä vastausta kysymyksiin, mikä on yhdistystoiminnan lisäarvo nykyisen someverkostoitumisen rinnalla, miten tulevaisuuden järjestötoiminta […]

Uutinen

1.2.2019 12:25

Yleishyödyllisten kohteiden rahoitus on vaarassa – Veikkauksen rahapelien markkinaosuutta vahvistettava

Puolueet näyttävät jakavan tavoitteen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttämisestä. Tämä käy ilmi Allianssin, Olympiakomitean ja Sosten tällä viikolla tekemästä kyselystä eduskuntapuolueille. Kysely lähetettiin kaikille eduskuntapuolueille, ja kahdeksan näistä vastasi. Vastanneet puolueet ovat keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, RKP, sininen tulevaisuus, sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät. – Yksinoikeusjärjestelmän kannatus on vankkaa. Tämä kertoo vahvasta tuesta järjestelmälle, jossa peliyhtiö pystyy hillitsemään rahapelihaittoja […]

Uutinen

29.1.2019 14:01

Tuore selvitys: Päättäjät haluavat seuraavalta hallitukselta toimia järjestöjen hyväksi

Järjestöt nähdään demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeinä toimijoina, ilmenee tänään julkaistusta selvityksestä. Tulevan hallituksen on parannettava kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tämä on kirjattava hallitusohjelmaan. Näin toteaa 82 prosenttia vastaajista tuoreessa selvityksessä, jossa haastateltiin kansanedustajia, puoluesihteereitä ja ministeriöiden viranhaltijoita. Selvityksen toteutti Taloustutkimus Fingon, VaLan, SOSTEn ja KANEn eli Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan tilauksesta. – Selvityksen tulokset vahvistavat sitä […]