Skip to content

Hallituksen selvitettävä viipymättä kansanterveyttä vahvistavan terveysveron mahdollisuudet

10.2.2021 7.59

Hyvinvointi ja terveys
TerveysveroHyvinvointi ja terveysKansanterveys

Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on tehnyt esityksen veromalliksi, jonka tavoitteena on ohjata kulutusta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

”Verotus on yksi väline kansanterveyden vahvistamiseksi. Hallituksen on viipymättä asetettava työryhmä selvittämään terveysperusteisen veron käyttöönottoa hallitusohjelmakirjauksensa mukaisesti”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas painottaa.

Kansan tuki asialle löytyy. Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella (Taloustutkimus, marraskuu 2020) yli puolet suomalaisista (53 prosenttia) kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Kolmasosa (33 prosenttia) vastustaa ajatusta. Naiset ja korkeasti koulutetut kannattavat lainsäädännöllisiä toimia keskimääräistä enemmän.

Sokerin lisäksi on verotettava myös suolaa ja kovaa rasvaa

SOSTEn veromalli on tarkoin punnittu esitys evästämään selvitystyöryhmän työtä. Keskeinen viesti on, että pelkän sokerin verottaminen on kansanterveyden edistämisen näkökulmasta liian suppeaa. Sokeri ei ole ainoa – eikä edes suurin – haaste ruokavaliossamme. Sokerin rinnalla on huomioitava myös suola ja rasvan laatu. Siksi SOSTEn terveysveromallissa kriittisinä ravintoaineina otetaan huomioon elintarvikkeiden sokerin ja suolan määrä ja rasvan laatu.

Terveysveron keskeiset hyödyt ja haitat listattuna, sisältö löytyy tekstistä.

Veron määrä riippuu tuotteen sokeri-, suola tai rasvapitoisuuksista

Lähes kaikki tuotteet sisältävät joko sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa ja siksi terveysveron piiriin kuuluvat käytännössä kaikki tuotteet. SOSTEn terveysveromallissa kaikista elintarvikkeista ei kuitenkaan makseta veroa, vaan verovelvollisuus riippuu tuotteen ravintoainepitoisuuksista. Kasvikset, hedelmät ja vihannekset ovat verottomia niiden edistäessä veron kansanterveydellisiä tavoitteita.

”Veromallin tavoitteena on siirtää kulutusta saman tuoteryhmän sisällä terveellisempään vaihtoehtoon, koska enemmän sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa sisältävä tuote olisi hintavampi”, kertoo Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski. ”Samalla se luo elintarviketeollisuudelle kannustimen tuottaa terveellisempiä tuotteita”.

Eri tuoteryhmille on omat raja-arvot ja veroasteikot. Raja-arvojen määrittelyssä ehdotetaan hyödynnettäväksi vuodesta 2000 lähtien käytössä ollutta Sydänmerkki-kriteeristöä, joka sisältää tuoteryhmittäin rasvan määrän ja laadun sekä suolan ja sokerin suhteen kriteerit terveellisimmille vaihtoehdoille.

”Veron suuruus riippuu tuotteen sokeri-, suola- ja kovan rasvan pitoisuuksista. Vero kasvaa, mitä useampi ravintoaine ylittää Sydänmerkki-kriteeristön raja-arvot. Mikäli raja-arvot alittuvat, on tuote verolta vapaa. Sydänmerkki-kriteeristön ulkopuolelta veron piiriin nostetaan esimerkiksi makeiset, suklaat sekä makeat ja suolaiset naposteltavat”, avaa SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.

Laaja veropohja on EU:n näkökulmasta toimivin vaihtoehto

EU-oikeudelliset esteet terveysverotuksen tieltä ovat viime vuosina madaltuneet. EU:n asetuksen myötä pakkausmerkinnät, joista selviävät ravintoainepitoisuudet, ovat pakollisia. On olemassa myös esimerkkejä EU:ssa toimivista terveysveroista. Unkarissa on käytössä erityinen terveysvero (public health product tax).

”Suomen on EU:n komission kanssa käytävissä keskusteluissa mahdollista viedä veroasiaa eteenpäin terveysperusteisena. Mitä laajempi veropohja, sitä paremmat mahdollisuudet asialla on edetä”, Ahokas kommentoi.

SOSTEn julkaisemassa jatkoselvityksessä syvennetään vuodentakaista selvitystä terveysperusteisesta valmisteverosta. Aiemmassa selvityksessä luotiin yleiskatsaus terveysperusteiseen verotukseen sekä kartoitettiin edellytyksiä uuden terveysveron käyttöönottoon. Jatkoselvitys luo tarkemman mallin terveysperusteisesta valmisteverosta. Veromallia on kehitetty yhteistyössä Suomen Sydänliiton ja Suomen Diabetesliiton kanssa.

Lataa tiivistelmä terveysverosta (pdf, 50 kb).

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.2.2021 11:30

SOSTE ja Hengitysliitto: Kuntavaalit järjestettävä turvallisesti

Hyvinvointi ja terveys Hengitysliitto ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat huolissaan riskeistä, joita liittyy vaalien järjestämiseen akuutissa koronavirustilanteessa. Koronan leviämistilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla maata ja myös rokotuksissa on suuria alueellisia eroja. On hyvin todennäköistä, että epidemiaa ei ole pystytty rauhoittamaan koko maassa vaaleihin mennessä ja vaalien toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Päättäjien viesti on ollut, että vaalit […]

Uutinen

10.2.2021 09:59

Koronarokotteesta tarvitaan saavutettavaa tietoa ja avointa keskustelua

Hyvinvointi ja terveys Viestinnällä on suuri rooli kansalaisten luottamuksen ylläpitämisessä. Koronakriisi on korostanut luottamuksen merkitystä yhteiskunnalle ja sitä ylläpitäville rakenteille. Viestinnän avulla voidaan saavuttaa paljon, mutta huonosti toteutettuna se nakertaa luottamusta. SOSTEn koordinoiman Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen (POTKA) verkoston puheenjohtaja, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen avasi tänään Lääketeollisuuden Koronarokoteviestintä – yhdessä enemmän -etätilaisuuden. ”Koronatilanteeseen liittyvät epävarmuus ja epätietoisuus aiheuttavat huolta […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]