Skip to content

Joulu voi kärjistää köyhyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia

16.12.2021 12.00

Toimeentulo
EAPN-FinKöyhyysToimeentulo

Köyhyyttä kutsutaan usein viheliäiseksi ongelmaksi. Se sulkee monia ulos vallitsevasta elämäntavasta ja aiheuttaa erilaisuuden, usein häpeän, ja eriarvoisuuden tunnetta. Monilla köyhyys vähentää sosiaalisia suhteita ja lisää yksinäisyyttä.

Tänään 16.12. julkistettujen Tilastokeskuksen tilastojen perusteella vuonna 2020 pienituloisia oli 678 800 henkilöä eli 12,5 prosenttia väestöstä. Pienituloisia lapsia oli 114 300 eli 11,1 prosenttia. Kotitalous on määritelmällisesti pienituloinen silloin, kun sillä on käytettävissään alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta. Pienituloisten määrä väheni edellisestä vuodesta.

Suomen kaltaisissa vauraissa länsimaissakin on ihmisiä, jotka eivät pääse mukaan yhteiskunnassa yleisesti oletettuun elämäntapaan ja saavuta yleisesti määriteltyä vähimmäiselintasoa.

Joulunaikaan köyhyys voi tuntua erityisen viheliäiseltä

Kun joka puolella mainostetaan joululahjoja ja -herkkuja, joihin itsellä ei ole varaa, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset voivat syventyä. Usein erityisen raskaalta tuntuu lasten jääminen paitsi siitä joulusta, jota koulukavereiden perheissä vietetään.

Järjestöt tekevät monipuolista työtä köyhien ihmisten auttamiseksi, myös jouluna. SOSTE on koonnut tietoja niiden joulunajan palveluista. Listalta löytyy esimerkiksi tietoa erilaisesta kriisi- ja keskusteluavusta, kohtaamispaikoista sekä eri toimijoiden lapsille ja nuorille järjestämästä toiminnasta ja palveluista. Joulunakin on joku joka kuuntelee ja auttaa.

Lue lisää: SOSTE: Onneksi on joku – myös jouluna: järjestöjen joulun aikana tarjoamia palveluita

Myös EAPN-Fin on koonnut listan joulukeräyksistä, joilla tuetaan vähävaraisia perheitä.

Lue lisää: EAPN-Fin: Joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä

Joulunajan ruokajakelut ja yhteisruokailut eri puolilta Suomea löytyvät ruoka-apu.fi-palvelusta. Palvelusta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella.

Lue lisää: Ruoka-apu.fi – enemmän kuin ruokaa

EAPN-Fin on köyhyyden vähentämiseksi toimivien yhteistyön verkosto

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin lisää köyhyyttä kokeneiden ihmisten osallisuutta, kohentaa köyhyydessä elävien asemaa, edistää sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. Verkosto on avoin kaikille köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. EAPN-Fin on osa Euroopan laajuista The European Anti-Poverty Networkia.

EAPN-Finin Köyhyysvahti-raportissa käydään läpi tuoreimpia suomalaista köyhyyttä koskevia tilastotietoja ja esitetään verkoston näkemyksiä köyhyyden vähentämiseksi.

Lue lisää: EAPN-Fin: Köyhyysvahti 2021 (pdf)

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.1.2022 11:30

Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi

Toimeentulo SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Ehdotuksista on keskusteltu Kelan johdon kanssa. Koonti sisältää esimerkiksi ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämiseksi. Käytettävää kieltä olisi edelleen tarpeen yksinkertaistaa. Päätösten perusteita olisi avattava enemmän. Kun asiakkaan tilanne on vakiintunut, tulisi tehdä pitkiä tai toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä. Vammaisetuuksissa valmistelu- ja ratkaisutoiminnan keskittäminen parantaisi asiakkaiden […]

Uutinen

30.12.2021 13:00

SOSTE vaatii lisää kunnianhimoa ja toimenpiteitä työllisyyden ja osaamisen kehittämisen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen kansallisiin tavoitteisiin

Toimeentulo Euroopan komissio on pyytänyt EU-jäsenmaita ilmoittamaan tavoitteensa työllisyyden ja osaamisen kehittämisessä sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa. Suomen EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomen kansalliset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat: työllisyystavoite: 80 % (20–64-vuotiaat) osaamistavoite: 60 % aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen tavoite köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrän vähentämiseksi: 100 000 henkilöä vähemmän, […]

Uutinen

8.12.2021 15:00

Katja Raunion esseelle Köyhän perheen lapsi vuoden 2021 Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus

Toimeentulo ”Tässä jutussa on oikeastaan ihan kaikki: lapsiperheköyhyyden tai ylipäänsä köyhyyden historiaa, taloustieteen, sosiologian ja muiden alojen tutkimuksia, poliitikkojen näkemyksiä ja oman köyhyyden analysointia, myös itsekritiikkiä.” Näin Kunnioittavasti köyhyydestä -raati arvioi Katja Raunion Long Playssa julkaistua esseetä Köyhän perheen lapsi, jolle se päätti antaa tämän vuotisen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen. Tunnustus jaettiin 8. joulukuuta. Tunnustuksen jakaa Suomen […]