Skip to content

Julkisen sektorin hankintaosaaminen on yksi tekijä, joka ratkaisee palveluita tuottavien järjestöjen kohtalon – tutustu palveluntuottajajärjestöjen tulevaisuutta kartoittavaan raporttiin

5.10.2021 10.30

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Julkisten toimijoiden hankintaosaaminen on tärkeimpiä asioita, jotka vaikuttavat palveluita tuottavien järjestöjen tulevaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.  Järjestöt katsovat, että hankintaosaaminen vaikuttaa palveluntuottajajärjestöjen tilanteeseen sekä nykyisin että tulevaisuudessa, selviää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n palveluntuottajajärjestöjen skenaario- eli tulevaisuuskuvia kartoittavasta raportista.

Palveluita tuottavien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen asema muuttuu sote-uudistuksen myötä, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille.

”Hankintojen keskittyessä kuntia suuremmille toimijoille on toivottavaa, että hankintaosaamisen keskittyminen ja paremmat resurssit toisivat paremmin suunniteltuja kilpailutuksia, joissa painoarvo olisi pelkän hinnan sijaan laadun ja vaikuttavuuden hankinnassa”, katsoo SOSTEn erityisasiantuntija Miia Nahkuri.

Skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle (pdf) -raportti on nyt julkaistu kokonaisuudessaan.

Tulevaisuuskuvat, joita sidosryhmähaastatteluista, kyselyaineistosta sekä aikaisemmista järjestöjä koskevista selvityksistä koostuva raportti hahmottelee palveluita tuottaville järjestöille.

Raportissa hahmoteltujen tulevaisuuskuvien tarkoitus on luoda pohjaa lähitulevaisuuden päätöksenteolle ja toimintasuunnitelmille: millaisia ratkaisuja pitää tehdä, jotta palveluntuottajajärjestöjen näkökulmasta toivottava tulevaisuus saavutetaan?

Lue lisää: Tunnustettu, muovautuva, sinnittelevä vai kuihtuva? Raportti valottaa palveluita tuottavien järjestöjen tilannetta ja auttaa näkemään, mitä on tehtävä

Palveluntuottajajärjestöjen tilanne esillä webinaarissa

Palveluntuottajajärjestöjen tilanne on luupin alla SOSTEn järjestämässä Tulevaisuus tehdään nyt – palvelutuottajajärjestöt valintojen edessä -webinaarissa 12.10.2021. Tilaisuudessa esitellään raporttia tarkemmin ja kuullaan puheenvuorot muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn edustajalta sekä kahdelta erilaiselta palveluntuottajajärjestöltä.

Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Miia Nahkuri.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.10.2021 13:00

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Koronaviruspandemia ja laahaavat rokotusluvut osoittavat, että terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma

Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvä terveyden lukutaito lisää valmiutta tunnistaa ja tarkastella kriittisesti esimerkiksi harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa koronaviruksesta ja koronarokotteista. – Alhainen terveyden lukutaito on yhdistetty korkeampaan luottamukseen sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon. Vastaavasti alhainen terveyden lukutaito näkyy alhaisempana luottamuksena ja vähäisempänä turvautumisena viranomaistietoon sekä koronarokote-epäröintinä, sanoo apulaisprofessori Leena Paakkari Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Lukuisat suositukset ja rajoitukset koronaviruksen […]

Uutinen

15.10.2021 09:49

Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuluneen vuoden aikana lääkeasioiden uudistaminen on saanut tuekseen resursseja ja rakenteita, ja työ on lähtenyt etenemään. Työtä viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa, joita ovat lääkehuollon ohjaus ja rahoitus, tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut sekä apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.   Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjesti 13.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa eri tahot keskustelivat lääkeasioiden uudistuksen edistämisestä.  Lääkehuolto kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin SOSTE korostaa, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa ja […]

Uutinen

14.10.2021 13:00

Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelut STM on asettanut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa sekä osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin. Järjestöt ovat laajasti mukana ryhmän toiminnassa. SOSTEn edustajana työryhmässä on Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. – Asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin sisältyvän itsemääräämisoikeuden edistäminen on ensisijaista […]