Skip to content

Julkisen talouden suunnitelmassa tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin

5.5.2020 13.00

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiKoronavirusTerveysveroAsiakasmaksutAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPerusturvaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistusToimeentuloTyöllisyys

Valtioneuvosto antoi 16.4. selonteon Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024. Selonteossa luonnollisesti korostuvat vallitsevan koronavirusepidemian hallintaan liittyvät lyhyen aikavälin toimenpiteet.

SOSTEn keskeiset huomiot julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024

 • SOSTE pitää hallituksen kevään 2020 aikana päättämien koronaepidemiaan vastaamiseen liittyvien talouspoliittisten toimien kokonaisuutta pääasiassa hyvänä, mutta toivoo jatkossa tarkempaa finanssipolitiikan kohdentamista. Yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien tilanteen helpottaminen pitää nostaa finanssipolitiikan tavoitteissa korkealle.
 • Palvelua tuottavien järjestöjen koronakriisin aikainen tuki on saatava perille nopeasti. SOSTE esittää, että ensi vaiheessa tukipakettiin varataan 20 miljoonaa euroa.
 • On tärkeää, että epidemian väistymisen jälkeen talouspolitiikalla tehdään taloudelle tilaa elpyä kuitenkin samalla kestäviä talouden rakenteita luoden.
 • SOSTE pitää tärkeänä, että koronaepidemian vaikutuksia pienituloisiin, työttömiin, osatyökykyisiin ja paljon sairastaviin seurataan tiiviisti ja havaittuihin tarpeisiin reagoidaan välittömästi esimerkiksi
  • lisäämällä järjestöjen kansalaistoiminnan resursseja kohdennetusti ja kompensoimalla järjestöavustuksiin Veikkauksen rahapelituottojen alenemat
  • huolehtimalla kuntien resursseista ja varmistamalla peruspalveluiden saatavuus kriisin aikaan ja sen jälkeen
  • pitämällä sairaalat kriisin aikana toimintakykyisinä ja terveydenhuoltojärjestelmä valmiina vastaamaan kaikkiin kansalaisten terveyteen liittyviin tarpeisiin
  • joustavoittamalla sosiaaliturvaa ja etuuksien saamisen ehtoja sekä varmistamalla etuuksien nopea maksatus
  • puuttumalla ylivelkaantumisen seurauksiin talous- ja velkaneuvonnan resursseja, sosiaalista luototusta, ja kevyempiä velallisten maksuohjelmia lisäämällä sekä joustavampia velkajärjestelyjä kehittämällä
 • Pidemmän aikavälin toimenpiteinä SOSTE suosittelee
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistamisen nopeaa läpiviemistä sekä palveluiden sisältöjen ja vaikuttavuuden jatkuvaa määrätietoista kehittämistä
  • uuden asiakasmaksulainsäädännön toimeenpanoa ja sairastamisen hinnan alentamista
  • lääkehuollon säästöjen hakemista rationaalisen lääkehoidon keinoja käyttämällä
  • perusturvan tason korottamista asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa
  • osatyökykyisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen riittävää resursointia (nettolisäys menoihin n. 70 milj. euroa)
  • välillisten verojen korotusten kompensointia pienituloisille myös etuuksien korottamisen kautta
  • elintarvikkeiden sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuksien perusteella kannettavan terveysperusteisen veron käyttöönottoa (nettolisäys valtion tuloihin 500 milj. euroa).

Lue kokonaisuudessaan SOSTEn lausunto Julkisen talouden suunnitelma 2021-2024. Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja pääekonomisti Jussi Ahokas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.12.2020 13:59

SOSTEn joulukalenteri muistuttaa järjestöjen merkityksestä

Kansalaisyhteiskunta Vuoden 2020 käydessä kohti loppua on hyvä tuoda esiin järjestöjen tekemän työn merkitys. SOSTE nostaa nyt joulukuussa some-kanavissaan päivittäin esiin teemapäiviä, osallistumisen tapoja sekä pieniä ja suuria asioita, joita sote-järjestöt tekevät yhteiskunnassamme. Joulukalenterissamme muistutetaan myös millaista kaikille avointa toimintaa, aineellista apua, kriisitukea ja muita palveluja järjestöt tarjoavat joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Järjestöt voivat ilmoittaa toiminnastaan […]

Uutinen

10.11.2020 15:22

Digiosaavat järjestöt -webinaarisarja tukee järjestöjen digiosaamista

Järjestöille Marraskuun puolessa välissä käynnistyy Digiosaavat järjestöt -webinaarisarja. Digiosaavat järjestöt -koulutuskokonaisuudessa saadaan työkaluja ja vinkkejä järjestötoiminnan digitaalisiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin. Sarja on suunnattu kaikille järjestötyötä tekeville ja sillä vahvistetaan järjestöjen digiosaamisen kehittymistä. Koulutuskokonaisuudessa saadaan tietoa tietoturvasta, opitaan verkkokoulutuksista, jaetaan kokemuksia etävuosikokousten järjestämisestä ja kuullaan hybriditapahtumien toteutuksesta. Sarjan ensimmäisessä webinaarissa käsitellään tietoturvaa. Tietoturvan perusasiat kuntoon järjestöissä -webinaari […]

Uutinen

10.11.2020 11:59

SOSTE: Järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita on turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistus SOSTE yhtyy lainsäädännön arviointineuvoston näkemykseen siitä, että pienten toimijoiden, kuten järjestöjen asemaa ja mahdollisuutta osallistua palvelujen tarjoamiseen tulisi varmistaa sote-uudistuksessa. Järjestöjen palvelutuotannon tärkeys on mainittu yleisellä tasolla esitysluonnoksessa, mutta säännöskohtaisten perustelujen hankintamenettelyä koskevassa kohdassa sitä ei ole mainittu. SOSTE on korostanut lausunnossaan, että palveluiden asiakaslähtöisyyden näkökulmasta on tärkeää, että järjestöt voivat jatkossakin toimia palveluntuottajina. Esimerkiksi […]