Skip to content

Julkisen talouden suunnitelmassa tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin

5.5.2020 13.00

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiKoronavirusTerveysveroAsiakasmaksutAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPerusturvaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistusToimeentuloTyöllisyys

Valtioneuvosto antoi 16.4. selonteon Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024. Selonteossa luonnollisesti korostuvat vallitsevan koronavirusepidemian hallintaan liittyvät lyhyen aikavälin toimenpiteet.

SOSTEn keskeiset huomiot julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024

 • SOSTE pitää hallituksen kevään 2020 aikana päättämien koronaepidemiaan vastaamiseen liittyvien talouspoliittisten toimien kokonaisuutta pääasiassa hyvänä, mutta toivoo jatkossa tarkempaa finanssipolitiikan kohdentamista. Yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien tilanteen helpottaminen pitää nostaa finanssipolitiikan tavoitteissa korkealle.
 • Palvelua tuottavien järjestöjen koronakriisin aikainen tuki on saatava perille nopeasti. SOSTE esittää, että ensi vaiheessa tukipakettiin varataan 20 miljoonaa euroa.
 • On tärkeää, että epidemian väistymisen jälkeen talouspolitiikalla tehdään taloudelle tilaa elpyä kuitenkin samalla kestäviä talouden rakenteita luoden.
 • SOSTE pitää tärkeänä, että koronaepidemian vaikutuksia pienituloisiin, työttömiin, osatyökykyisiin ja paljon sairastaviin seurataan tiiviisti ja havaittuihin tarpeisiin reagoidaan välittömästi esimerkiksi
  • lisäämällä järjestöjen kansalaistoiminnan resursseja kohdennetusti ja kompensoimalla järjestöavustuksiin Veikkauksen rahapelituottojen alenemat
  • huolehtimalla kuntien resursseista ja varmistamalla peruspalveluiden saatavuus kriisin aikaan ja sen jälkeen
  • pitämällä sairaalat kriisin aikana toimintakykyisinä ja terveydenhuoltojärjestelmä valmiina vastaamaan kaikkiin kansalaisten terveyteen liittyviin tarpeisiin
  • joustavoittamalla sosiaaliturvaa ja etuuksien saamisen ehtoja sekä varmistamalla etuuksien nopea maksatus
  • puuttumalla ylivelkaantumisen seurauksiin talous- ja velkaneuvonnan resursseja, sosiaalista luototusta, ja kevyempiä velallisten maksuohjelmia lisäämällä sekä joustavampia velkajärjestelyjä kehittämällä
 • Pidemmän aikavälin toimenpiteinä SOSTE suosittelee
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistamisen nopeaa läpiviemistä sekä palveluiden sisältöjen ja vaikuttavuuden jatkuvaa määrätietoista kehittämistä
  • uuden asiakasmaksulainsäädännön toimeenpanoa ja sairastamisen hinnan alentamista
  • lääkehuollon säästöjen hakemista rationaalisen lääkehoidon keinoja käyttämällä
  • perusturvan tason korottamista asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa
  • osatyökykyisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen riittävää resursointia (nettolisäys menoihin n. 70 milj. euroa)
  • välillisten verojen korotusten kompensointia pienituloisille myös etuuksien korottamisen kautta
  • elintarvikkeiden sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuksien perusteella kannettavan terveysperusteisen veron käyttöönottoa (nettolisäys valtion tuloihin 500 milj. euroa).

Lue kokonaisuudessaan SOSTEn lausunto Julkisen talouden suunnitelma 2021-2024. Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja pääekonomisti Jussi Ahokas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Toimeentulo Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]