Skip to content

Kelan kuntoutusta kehitetään vuoropuhelussa järjestöjen kanssa – järjestöjen Kela-kyselyn ehdotusten käsittely jatkuu

10.5.2022 12.00

Hyvinvointi ja terveys
KuntoutusHyvinvointi ja terveysToimeentuloTyöllisyys

SOSTE pyysi loppuvuodesta 2021 järjestöiltä ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia saatiin runsaasti. Kysely käynnisti prosessin, jossa SOSTE jäsenjärjestöineen on käynyt Kelan kanssa kehittävää vuoropuhelua useammasta eri sisältöteemasta. Huhtikuussa oli vuorossa kuntoutusta koskevien kehittämisehdotusten käsittely.

Lue lisää: Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi

Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa monipuolisia sisältöjä

Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa toivottiin mm. pidempiä etuuspäätöksiä vakiintuneissa tilanteissa, sähköisten hakumahdollisuuksien monipuolistamista ja digilaitteiden ulottumattomissa oleville asiakasryhmille esimerkiksi puhelimitse tapahtuvan hakemisen lisäämistä.

20.4. pidetyssä tapaamisessa Kela toi esille, että heilläkin on tavoitteena pitkien päätösten lisääminen. Kela kuitenkin näkee, että kuntoutuksen tarve voi vaihdella vakiintuneessakin tilanteessa. Kuntoutus pohjautuu julkisen terveydenhuollon tekemiin kuntoutussuunnitelmiin. Jos kuntoutussuunnitelmassa kuntoutuksen tarve on arvioitu 1-3 vuodelle, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätös on mahdollista tehdä tälle ajalle. Hyvät ja ajantasaiset kuntoutussuunnitelmat ovat tästäkin näkökulmasta katsottuna asiakkaan etu ja on valitettavaa, että suunnitelmissa on paljon laadullista vaihtelua. Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa tärkeää suunnitelmien laadun kehittämiseksi.

Kuntoutushakemusta ei löydy vielä verkkoasioinnista, mutta sähköistä hakemista kehitetään parhaillaan vaiheittain. Kelan tavoitteena on, että tämän vuoden lopussa olisi jo jokin sähköinen versio käytettävissä. Myös sähköisen laskujenvälitysjärjestelmän pilotointi on käynnistymässä.

Suullinen hakeminen on kuntoutuksessa jo mahdollista ja sen käyttö on Kelan mukaan lisääntynyt. Erityisesti jatkopäätöksiä pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan Kelan aloitteesta asiakashaastattelulla eli ilman perinteistä hakemusta.

Vuoropuhelu kuntoutuksen kehittämiseksi jatkuu

Keskustelu Kelan kanssa jatkuu, seuraava tapaaminen on sovittu syyskuun alkuun. Kela on antanut vastaukset järjestöjen esittämiin kehittämisehdotuksiin myös kirjallisesti. Voit lukea kuntoutusta koskevat vastaukset alla olevasta linkistä.

Katso SOSTEn kysymykset ja Kelan kaikki vastaukset (pdf)

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:59

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen

Sosiaalibaro Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 mukaan peräti kolmannes kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näkee riskin, että joidenkin väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. 2023 alussa vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastaajien mukaan vastuunjako ja yhteistyön rakentuminen käytännössä ovat vielä epäselvät. Eniten vastaajat kantoivat huolta ikääntyneistä, erityisesti […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]