Skip to content

Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

5.7.2018 9.48

Kansalaisyhteiskunta
RahapelitKansalaisyhteiskunta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on jättänyt lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esityksen tavoitteena on tehostaa arpajaislain ja suomalaisen rahapelipolitiikan keskeisimmän tavoitteen eli rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Keskeisenä keinona tähän olisi raha-automaattipelaamisen tapahtuminen tunnistautuneena vuodesta 2021 alkaen. Toisena tavoitteena on helpottaa vapaaehtoistoimintaa tavara-arpajaislupiin liittyvää hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.

SOSTE pitää molempia tavoitteita kannatettavina. Lakiesitys on kuitenkin mm. lyhyen valmisteluajan ja kapean valmistelupohjan johdosta monin osin puutteellinen esimerkiksi vaikutusarvioiden suhteen.

Rahapelitoimintaan liittyvässä lainsäädännössä ja sen valmistelussa on aina otettava huomioon rahapelaamisen aiheuttamat haitat sekä niiden ehkäisyn vahva asiantuntemus sekä tuotoilla rahoitettavan toiminnan suuri yhteiskunnallinen merkitys. Edunsaajien edustajien tulee olla mukana kaikessa asiaa koskevassa valmistelussa, kuten vahva, tuloksia tuottanut perinne tähänkin asti on ollut. Malliesimerkkeinä tästä voidaan pitää arpajaislain aiempia uudistuskertoja sekä rahankeräyslain uudistamista. Tämän esityksen valmistelussa näin ei ole ollut. Valmistelu olisi tullut tehdä tiiviissä vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan edustajien sekä haittatyötä tekeväin järjestöjen kanssa.

SOSTE katsoo, että rahapelaamisen aiheuttamia haittoja tulee määräätietoisesti ja pitkäjänteisesti vähentää ja pitää perusteltuna siirtyä myös raha-automaattipelaamisessa tunnistautumiseen. Tunnistautumisen tulisi olla täydellistä vuoden 2023 alusta lukien niin, että siihen siirrytään asteittain lain voimaantulosta lukien. Samalla tulee tarkastella muuta säädöskehikkoa, jolla haittoja voidaan vähentää.

Lue koko lausunto tästä.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Kansalaisyhteiskunta Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]