Skip to content

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan

22.9.2021 8.30

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Järjestöjohdon perinteinen syysfoorumi pidettiin tällä kertaa juhlaseminaarina Helsingin Musiikkitalolla SOSTEn 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Puheenvuoroja järjestökentälle kuultiin niin politiikan kuin urheilun huipulta. SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat muistelivat kattojärjestöjen yhdistystä, arvioivat SOSTEn toimintaa ja loivat katsetta tulevaan.

Tilaisuuden avaussanoissa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta korosti, että SOSTEsta on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toiminnan juuret ovat lujasti perustajajärjestöjen työssä.

SOSTEn puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi juhlatilaisuuden. Kuva: Sami Suominen, SOSTE

”Yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa SOSTE on rakentanut sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, vahvistanut osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Meitä kuullaan ja meidän näkemyksiämme arvostetaan. Toki meitä myös haastetaan”, Koivuranta totesi. Tarve järjestöjen työlle on suuri myös tulevilla hyvinvointialueilla.

Yhdeksi onnistumiseksi Koivuranta toi esiin hyvinvointitalous-ajattelun, jonka SOSTE on onnistunut lyömään läpi ja saanut sille kannatusta päättäjiltä, ministeriöiltä ja myös kansainvälisiltä areenoilta.

Järjestöt yhteisöllisyyden rakentajina

Juhlapuheen ja avaussanat piti valtiovarainministeri Annika Saarikko. Puheenvuoronsa aluksi ministeri Saarikko toi tuoreet terveiset budjettiriihestä ja SOSTElle tärkeästä terveysverosta. Riihessä tehtiin kirjaus, jonka mukaan terveysveroa valmistellaan vaiheittain, aloittaen virvoitusjuomaveron muokkauksesta terveysperusteiseen suuntaan. Ministerin mukaan terveysveroa tullaan edistämään sen haasteellisuudesta huolimatta.

SOSTEn 10-vuotisjuhlat toteutettiin koronan vuoksi hybriditapahtumana ja paikan päällä oli vain muutamia henkilöitä. SOSTEn puheenjohtaja Eija Koivuranta esittelee valtiovarainministeri Annika Saarikon, joka taustalla odottelee puheenvuoroaan etäyhteydellä lastenhuoneesta. Kuva: Sami Suominen, SOSTE

Saarikolle SOSTE näyttäytyy vaikuttajana ja me-toimijana. Ministeri painotti järjestöjen yhteiskunnallista merkitystä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten apuna ja tukena, yhteisöllisyyden rakentajina. Samalla hän esitti huolensa järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta ja korosti, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäjänteisesti. Ministeri Saarikon viesti oli tärkeä, sillä Veikkauksen tuottojen lasku luo epävarmuutta rahoitukseen.

Kansalaisjärjestöt ovat demokratian kulmakivi

EU-komissaari Jutta Urpilainen tervehti SOSTEa ja järjestökenttää tuomalla ajankohtaiset terveiset Euroopasta. Puheenvuorossaan Urpilainen pohti erityisesti demokratian tilaa globaalisti. Tärkeä huomio on ollut, että yhteiskunnat, joissa vallitsee keskinäinen luottamus, ovat selvinneet parhaiten myös koronapandemiasta.

Myös EU-komissaari Jutta Urpilainen osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä. Kuva: Sami Suominen, SOSTE

Urpilaisen mukaan kansalaisjärjestöillä on demokratiassa merkittävä rooli. Komissaari esitti syvän huolensa vapaan kansalaisyhteiskunnan tilan kaventumisesta globaalisti. Tähän myös SOSTE on omassa kansainvälisessä vaikuttamistyössään kiinnittänyt huomiota ja puolustanut kansalaisyhteiskunnan roolia demokratian kulmakivenä.

Johtamisella ja tiimityöllä menestykseen

Seminaari siirtyi hetkeksi politiikan pelikentiltä urheilumaailman oppeihin. Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann sparrasi järjestöjohtoamme johtamisesta ja tiimityön merkityksestä menestyksen kannalta.

Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann puhui johtamisesta ja onnistumisesta. Niin yhteiskunnassa kuin muissakin joukkuepeleissä menestyminen edellyttää hyvinvoivia ihmisiä, hän totesi nivoen päivän teeman omiin oppeihinsa menestymisen kulmakivistä. Kuva: Sami Suominen, SOSTE

Dettmannin viestit koripallon maailmasta sopivat erinomaisesti minkä tahansa työyhteisön johtamiseen.
Keskeisenä viestinä oli se, että pelaajat odottavat valmentajalta ennen kaikkea kunnioitusta ja vuorovaikutusta. ”Onnellinen pelaaja pelaa paremmin, vaatiminen on arvostusta ja jokaisella on vastuu pelistä”, Dettmann kertoi.

Yhdistyminen kannatti!

SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat Pirkko Karjalainen (YTY), Raimo Lindberg (STKL) ja Leena Rosenberg (Tekry) muistelivat SOSTEn perustamista ja arvioivat tähänastista toimintaa, samalla luoden katsetta myös tulevaan. Keskustelua veti SOSTEn valtuuston nykyinen varapuheenjohtaja, mutta myös STKL:n viimeisenä varapuheenjohtajana toiminut Hanna Markkula-Kivisilta.

Paneelikeskustelussa SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat olivat kaikki samaa mieltä järjestöjensä yhdistämisestä SOSTEksi: kyllä kannatti! Kuvassa Pirkko Karjalainen, Raimo Lindberg, Leena Rosenberg ja Hanna Markkula-Kivisilta. Kuva: Sami Suominen, SOSTE

Huolta herätti silloin muun muassa henkilöstön asema ja miten perustajajärjestöjen pitkäjänteinen työ ja teemat näkyisivät uudessa järjestössä. Kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että yhdistyminen oli hyvä asia ja perustajajärjestöjen työ terveyden edistämiseksi, järjestöjen yhteistyön lujittamiseksi sekä sosiaaliturvan ja oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi näkyvät tänäkin päivänä hyvin SOSTEn toiminnassa.

Entä mitä tulevaisuudessa? SOSTElta toivottiin edelleen vahvaa vaikuttamista ja ennen kaikkea uusien yhteiskunnallisten avausten esittämistä. Rohkeutta ja väkevyyttä – arvojensa mukaisesti.

Lue lisää: SOSTEn 10-vuotisjuhlasivusto: Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille!

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.10.2021 21:16

Hallituksen päätös turvaa sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävän työn

Järjestöille SOSTE kiittää hallitusta päätöksestä, joka turvaa sote-järjestöjen työn myös ensi vuonna. Hallitus perui tänään 15.10. kevään puoliväliriihen päätöksensä, jolla sote-järjestöjen toimintaedellytyksiä olisi leikattu 30 miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna. Päätös takaa sote-järjestöille mahdollisuuden tehdä arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. […]

Uutinen

14.10.2021 13:00

Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelut STM on asettanut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa sekä osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin. Järjestöt ovat laajasti mukana ryhmän toiminnassa. SOSTEn edustajana työryhmässä on Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. – Asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin sisältyvän itsemääräämisoikeuden edistäminen on ensisijaista […]

Uutinen

13.10.2021 12:56

Nyt ei ole aika heikentää turvaverkkoja

Kansalaisyhteiskunta Hallitus sopi kevään puoliväliriihessä, että se kompensoi vain osittain Veikkauksen tuoton laskun. Käytännössä tämä merkitsee sote-järjestöille noin 30 miljoonalla eurolla pienenevää avustuspottia. Hallitus on palannut päätöksiinsä sitä mukaan, kun eri toimialojen leikkaukset ovat nousseet julkisuuteen. Ei ole kestävää yhteiskuntapolitiikkaa, että tempoillaan edes takaisin sen mukaan, kuka huutaa kovimmin. ”SOSTE on jo vuosia vaatinut kattavan rahapelipoliittisen […]