SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin vuoden 2011 tammikuussa ja varsinainen toiminta alkoi vuotta myöhemmin, vuoden 2012 alusta. SOSTE muodostui, kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto (STKL), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY sekä Terveyden edistämisen keskus (Tekry) yhdistyivät. Nykyisin SOSTEen kuuluu yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä lähes 80 muuta yhteistyöjäsentahoa.

SOSTEssa yhdistyi 3 järjestöä

STKL:n, YTY:n sekä Tekryn yhdistymisestä oli keskusteltu useaan otteeseen ainakin 10 vuotta ennen varsinaista yhdistymistä. Yhdistymisen puolesta puhuivat vahvempien hartioiden saaminen sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamistyön taakse sekä resurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Kaikkien yhdistyvien järjestöjen toiminnan ytimessä oli vahvasti sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen.

Yksi keskeinen ponnin yhdistymiskeskusteluun tuli myös siitä, että kolme erillistä keskusjärjestöä aiheutti sekaannusta sidosryhmissä. Yhdistymiselle tuli myös vahva tuki kaikkien keskusjärjestöjen jäsenjärjestöistä sekä järjestöjen kanssa työskenteleviltä sidosryhmiltä.

SOSTE:n perustaminen toi sosiaali- ja terveysjärjestöille leveämmät hartiat

Kesällä 2021 kuvatulla videolla SOSTEn perustamiseen johtaneita syitä ja alkuaikoja tapahtumia muistelevat

  • SOSTEn 1. puheenjohtaja Tor Jungman sekä
  • yhdistyvien järjestöjen puheenjohtajat Leena Rosenberg (Tekry),
  • Pirkko Karjalainen (YTY) ja
  • Raimo Lindberg (STKL).

SOSTE on selkeästi järjestöjen järjestö ja sellaisena sitä ehdottomasti tarvitaan

Riitta Särkelä toimi STKL:n toiminnanjohtajana vuosina 2001–2011. ”On yksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö, joka on nyt lunastanut uskottavan paikan sote-järjestöjen äänenä ja vaikuttajana”, toteaa nykyisin Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä toimiva Särkelä.

Kun järjestöjen yhdistämistä mietitään, pitää kysyä miksi

Eeva Kuuskoski toimi YTY:n pääsihteerinä vuosina 2007–2011. ”SOSTE on pystynyt vahvistamaan järjestöverkostojen toimivuutta ja kyennyt myös tukemaan järjestöjä monipuolisella koulutustoiminnalla”, hän kertoo haastattelussaan.

Haluttiin saada yksi yhteinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen ääni

Janne Juvakka toimi Tekryn toiminnanjohtajana vuosina 2008–2011. ”SOSTEa tarvitaan nyt entistä enemmän. Pitäisikö SOSTEn profiilin olla vieläkin korkeampi? Onko SOSTE riittävän vahva?”, kysyy nykyisin Invalidiliiton toimitusjohtajana toimiva Juvakka.

SOSTE puolustaa oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. SOSTEn strategian mukaan missiona on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille ja visiona hyvinvointitalous.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on merkittävä tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sote-palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. SOSTE on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja kysytty lausuntojen antaja.

SOSTE tuottaa aktiivisesti tietoa ajankohtaisista ilmiöistä, tukee ja auttaa jäsenjärjestöjään.

Vahva sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä niiden edustamien ihmisten puolestapuhuja

SOSTE rakentaa yhdessä jäsentensä kanssa yhteiskuntaa, jossa toimitaan hyvinvoinnin lisäämisen ja hyvän elämän edellytysten vahvistamisen lähtökohdista. Tällöin puhumme hyvinvointitaloudesta. Kun SOSTE alkoi puhua hyvinvointitaloudesta vuonna 2011, niin se oli ihan uusi käsite yhteiskunnassa. ”Nyt se on jo EU-tasolla asti käytetty termi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Minä ja SOSTE

Merja Mäkisalo-Ropponen on kansanedustaja, Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän puheenjohtaja ja aktiivinen järjestövaikuttaja. ”Järjestöt toimivat myös alustana kansalaistoiminnalle ja osallisuudelle sekä tarjoavat asiantuntevaa tukea ihmisille eri elämäntilanteissa”, Mäkisalo-Ropponen korostaa.

Uusi kansalaistoiminta murtaa nykyisiä järjestötoiminnan rakenteita ja johtamistapaa

Kristiina Kumpula on SPR:n pääsihteeri ja entinen SOSTEn valtuuston puheenjohtaja ja kansalaistoiminnan puolestapuhuja. ”Pidän erityisen tärkeänä sitä, että SOSTE nostaa esiin kansalaistoiminnan tärkeyttä koko suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaisuudelle sekä järjestötoimijoiden kanssa että niiden puolesta”, painottaa Kumpula.

Katso tunnelmia vuosien varrelta!

Muistatko kuka oli Aivo Punttinen? Ja mitä Meeri Koutaniemi teki Suomen satavuotisjuhliin liittyneessä Järjestö 100 -kampanjassa? Nämä ja monia muita SOSTEn kymmenvuotisen historian aikana kertyneitä muistoja löytyy SOSTEn kuva-albumista!

Sote-järjestöjen toiminnan tulevaisuutta rakennetaan nyt

Järjestökentällä hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita riittää. Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminentoimeentulon riittämättömyys, lapsiperheköyhyys, mielenterveysongelmat, omaishoitajien jaksaminen, sairastamisen korkea hinta, palvelujärjestelmän kyky vastata ihmisten hyvinvointia ja terveyttä koskeviin tarpeisiin sekä ilmastonmuutos.

SOSTEn suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoma käsite, hyvinvointitalous, on näiden ongelmien ratkaisun keskiössä. Hyvinvointitalouden voima syntyy yhteisestä halusta luoda maailmaa, jossa meillä kaikilla on hyvä elää ja olla. Hyvinvointitalous on tulevaisuuden talousmalli, jota sosiaali- ja terveysjärjestöt yhdessä tavoittelevat. Myös sote-järjestöjen toiminnan tulevaisuuteen liittyy harmaita pilviä.

Vuoden 2021 Sosiaalibarometri osoitti jälleen kerran, että järjestöjen tekemää työtä tarvitaan. Silti järjestöjen tekemä työ on vaakalaudalla, kun rahoituksen tulevaisuudesta ei ole varmuutta. Järjestöjen taloudellisen elinvoimaisuuden turvaamiseksi tarvitaan pitkäkestoinen rahoitusratkaisu, joka tukee vapaan ja autonomisen kansalaistoiminnan kykyä vastata ihmisten tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat apua, tukea, tietoa ja vertaisuutta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta perustuu välittämiseen ja niiden toiminnan päätarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajemman väestönosan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta kertoo muun muassa järjestöjen ketteryydestä erilaisissa yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa.

Etsitkö jotain muuta?

Valitse aihetunniste alta, ja listaamme sisällöt joista olet kiinnostunut.

Eduskunta EU Hyvinvointialue Järjestöbarometri OnneksiOnJoku Perusoikeudet Sosiaalibarometri SOSTEtalk! Sote-uudistus