Skip to content

SOSTEn vaikuttamiskärjet päivitetty

17.12.2019 10.00

Perusturva
KansalaisyhteiskuntaKansanterveysPerusturvaSairastamisen hintaSote-uudistusTyöllisyys

SOSTEn vaikuttamiskärjet on päivitetty. Ne peilautuvat uuteen hallitusohjelmaan ja niissä esitetään politiikkasuosituksia ja toimenpide-esityksiä sote-järjestöille keskeisistä kysymyksistä. Teemoina ovat perusturva, sairastamisen hinta, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset sekä terveysperusteiset verot.

SOSTElle tärkeä tavoite on perusturvaetuuksien korottaminen ja joustava perusturva. Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat tällä hetkellä Suomessa suuria. Eriarvoisuuteen on tärkeää puuttua kaikin tavoin, muun muassa perusturvan tasoa korottamalla ja palveluita kehittämällä. Lue lisää: taataan oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille.

Sairastamisen hinnan kohtuullistamiseksi esitämme terveyskeskusmaksujen poistoa sekä maksukattojen yhdistämistä palvelu-, matka- ja lääkemaksuissa. Asiakasmaksulain uudistamisen yhteydessä näissä asioissa on saatava merkittäviä edistysaskelia. Lue lisää: sairastamisen kustannukset eivät saa olla hoidon ja hoivan este.

SOSTE korostaa yhdenvertaisten, laadukkaiden ja asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista koko maassa. Tämä edellyttää sote-uudistuksen saamista maaliin tällä hallituskaudella. Uudistuksen keskiössä on oltava perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vahvistaminen. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava muuttuvassa toimintaympäristössä. Lue lisää: turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa.

Työllistymisen edistämiseksi SOSTE esittää, että työvoimapalveluita ja palkkatukea on kehitettävä huomioimaan nykyistä paremmin yksilölliset tarpeet. Järjestöjen roolia työllistäjinä ja työllistymisen tukijoina on vahvistettava. Osatyökykyisten, vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistymistä edistäviä toimia on edelleen määrätietoisesti jatkettava. Lue lisää: rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen.

Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta. SOSTEn mielestä tupakan ja alkoholin verotuksen kiristämistä on jatkettava ja otettava käyttöön limuviinojen haittavero. SOSTEn keskeinen esitys on, että hallituskauden aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön kansanterveysperusteinen sokeri-, suola- ja rasvavero. Laaja-alainen vero muuttaisi parhaassa tapauksessa sekä kuluttajien että tuottajien käyttäytymistä ja tekisi saatavilla olevista elintarvikkeista terveellisimpiä. Lue lisää: tuetaan kansalaisjärjestöjen elinvoimaa uudistamalla avustusjärjestelmä ja keventämällä tarpeetonta sääntelyä.

Sote-järjestöjen kattojärjestönä SOSTE ajaa kansalaisjärjestöjen asemaa ja niiden tekemän tärkeän työn turvaamista Suomessa. Vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, yhteiskuntarauhan ja kestävyyden sekä yhteiskunnassa syntyvän sosiaalisen pääoman edellytys. Järjestöjen roolia ja autonomiaa voi tukea eri tavoin, kuten avustuksin. Avustusjärjestelmä kuitenkin kaipaa uudistamista ja tarpeetonta toiminnan säätelyä on kevennettävä. Lue lisää: edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.1.2020 14:37

Valkoisen Ruusun kunniamerkki SOSTEn Tarja Bergströmille ja Anne Eroselle

Tasavallan presidenti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin kahdelle sostelaiselle. Hankepäällikkö Tarja Bergström on toiminut SOSTEn ja sen perustajajärjestön Tekryn palveluksessa yli 27 vuotta. Tutkija Anne Eronen on toiminut SOSTEn ja sen perustajajärjestö STKL ry:n palveluksessa yli 26 vuotta. Kunniamerkki annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista ansioista.

Uutinen

20.1.2020 12:27

SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluja maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä 

Kauan odotettu asiakasmaksulainsäädännön uudistus on vihdoin käynnistymässä tänä keväänä. Koska maksut estävät hoitoon hakeutumista, SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden säätämistä maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä palveluissa, lääkkeissä ja matkoissa. Lainsäädännön uudistamiseen varattua 45 miljoonaa euroa SOSTE pitää riittämättömänä. Tällä hetkellä Suomessa on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jättävät tarvitsemiaan palveluja ja hoitoja hankkimatta korkeiden asiakasmaksujen ja lääkkeiden […]

Uutinen

15.1.2020 08:50

Tarvelähtöinen lähestymistapa ratkaisuksi työllisyysasteen nostoon

Työllisyyspoliittiset valinnat ovat puhuttaneet paljon viime viikkoina Sanna Marinin hallituksen etsiessä kuumeisesti purevia työllisyystoimia. Välityömarkkinoilla toimivien järjestöjen, säätiöiden ja työpajojen ratkaisuna työllisyysasteen nostoon on tarvelähtöinen työllisyyspolitiikka. Tuoreessa julkaisussa viitoitetaan tarvelähtöisen työllisyyspolitiikan perusteet. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ja osatyökykyisten työllistymisen lähtökohdaksi tulee ottaa yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Tuore Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut -julkaisu tuo […]