Skip to content

SOSTEn vaikuttamiskärjet päivitetty

17.12.2019 10.00

Perusturva
KansalaisyhteiskuntaKansanterveysPerusturvaSairastamisen hintaSote-uudistusTyöllisyys

SOSTEn vaikuttamiskärjet on päivitetty. Ne peilautuvat uuteen hallitusohjelmaan ja niissä esitetään politiikkasuosituksia ja toimenpide-esityksiä sote-järjestöille keskeisistä kysymyksistä. Teemoina ovat perusturva, sairastamisen hinta, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset sekä terveysperusteiset verot.

SOSTElle tärkeä tavoite on perusturvaetuuksien korottaminen ja joustava perusturva. Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat tällä hetkellä Suomessa suuria. Eriarvoisuuteen on tärkeää puuttua kaikin tavoin, muun muassa perusturvan tasoa korottamalla ja palveluita kehittämällä. Lue lisää: taataan oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille.

Sairastamisen hinnan kohtuullistamiseksi esitämme terveyskeskusmaksujen poistoa sekä maksukattojen yhdistämistä palvelu-, matka- ja lääkemaksuissa. Asiakasmaksulain uudistamisen yhteydessä näissä asioissa on saatava merkittäviä edistysaskelia. Lue lisää: sairastamisen kustannukset eivät saa olla hoidon ja hoivan este.

SOSTE korostaa yhdenvertaisten, laadukkaiden ja asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista koko maassa. Tämä edellyttää sote-uudistuksen saamista maaliin tällä hallituskaudella. Uudistuksen keskiössä on oltava perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vahvistaminen. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava muuttuvassa toimintaympäristössä. Lue lisää: turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa.

Työllistymisen edistämiseksi SOSTE esittää, että työvoimapalveluita ja palkkatukea on kehitettävä huomioimaan nykyistä paremmin yksilölliset tarpeet. Järjestöjen roolia työllistäjinä ja työllistymisen tukijoina on vahvistettava. Osatyökykyisten, vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistymistä edistäviä toimia on edelleen määrätietoisesti jatkettava. Lue lisää: rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen.

Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta. SOSTEn mielestä tupakan ja alkoholin verotuksen kiristämistä on jatkettava ja otettava käyttöön limuviinojen haittavero. SOSTEn keskeinen esitys on, että hallituskauden aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön kansanterveysperusteinen sokeri-, suola- ja rasvavero. Laaja-alainen vero muuttaisi parhaassa tapauksessa sekä kuluttajien että tuottajien käyttäytymistä ja tekisi saatavilla olevista elintarvikkeista terveellisimpiä. Lue lisää: tuetaan kansalaisjärjestöjen elinvoimaa uudistamalla avustusjärjestelmä ja keventämällä tarpeetonta sääntelyä.

Sote-järjestöjen kattojärjestönä SOSTE ajaa kansalaisjärjestöjen asemaa ja niiden tekemän tärkeän työn turvaamista Suomessa. Vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, yhteiskuntarauhan ja kestävyyden sekä yhteiskunnassa syntyvän sosiaalisen pääoman edellytys. Järjestöjen roolia ja autonomiaa voi tukea eri tavoin, kuten avustuksin. Avustusjärjestelmä kuitenkin kaipaa uudistamista ja tarpeetonta toiminnan säätelyä on kevennettävä. Lue lisää: edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]