Vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, yhteiskuntarauhan ja kestävyyden sekä yhteiskunnassa syntyvän sosiaalisen pääoman edellytys.

Kansalaisyhteiskunta on olennainen osa vahvaa yhteiskuntaa, jossa kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat.

SOSTE esittää uuden järjestötoiminnan avustuskeskuksen perustamista

SOSTE esittää, että Suomeen perustetaan Järjestötoiminnan avustuskeskus huolehtimaan nykyisen Veikkaus Oy tuotoilla rahoitettavan yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten kohdentamisesta vuodesta 2024 alkaen.

SOSTEn suositukset vaalikaudelle

 • Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen tuotokset on laitettava käytäntöön mahdollisimman pikaisesti osana pitkäkestoista rahoitusratkaisua.
 • Nykyinen avustusasetus tulee nostaa lain tasolle, esimerkiksi laiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtionavustuksista.
 • SOSTE esittää, että Suomeen perustetaan Järjestötoiminnan avustuskeskus huolehtimaan nykyisen Veikkaus Oy tuotoilla rahoitettavan yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten kohdentamisesta vuodesta 2024 alkaen.
 • Yhteisen järjestötoiminnan avustuskeskus -mallin selvitys toteutettava syksyyn 2022 mennessä. SOSTE näkee avustuskeskuksen keskeisinä hyötyinä:
  • Valtionavustustoiminnan resurssien hallinnointi tehostuu.
  • Avustuskeskus mahdollistaa käytännössä yhdenmukaiset avustuskäytännöt .
  • Laaja-alaisen, eri tehtäväalueita käsittävän järjestötoiminnan kehittymisen mahdollisuudet paranevat.
  • Rajapintatoiminnan rahoittaminen helpottuu.
  • Kansalaisjärjestötoiminnan autonomian säilyminen varmistuu.
  • Järjestöjen yhdenvertaisuus valtionavustustoiminnassa lisääntyy.
 • Uuden rahoitusmallin yksityiskohdat on valmisteltava tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Lue Valtionavustusjärjestelmän nykytila ja kehittämiskohteet kokonaisuudessaan.

Osallistu keskusteluun Twitterissä.

Ajankohtaista avustusjärjestelmästä

Näytä enemmän >

Lisätietoja