Skip to content

SOSTEs nya nordiska samarbete

24.5.2019 12.00

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har inlett nordiskt samarbete med Socialforum i Sverige och FriSe i Danmark. Socialforum i Sverige är en takorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. FriSe i Danmark är ett samarbetsforum för frivillig- och självhjälpsorganisationer. Våra verksamheter liknar varandras mycket och vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra samt kan hitta sätt att stöda varandra. Samarbetet inleds med en bloggserie där SOSTE och Socialforum är först i tur. Läs mer om Socialforums sakkunniga Heidi Sandbergs blogginlägg om civilsamhället i Sverige och SOSTES sakkunniga Maria Helsing-Johanssons blogginlägg om medborgarsamhället i Finland.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.12.2019 15:10

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem. […]

Uutinen

26.11.2019 11:06

Suomalaisten järjestöjen luottamustehtävät lisääntyneet kansainvälisissä verkostoissa

SOSTE kartoitti lokakuussa jäseniensä kansainvälistä toimintaa webropol -kyselyllä. Kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2016. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa jäsenien kansainvälisen toiminnan luonnetta, sisältöjä, volyymiä, hanketoimintaa ja luottamustoimia kansainvälisissä järjestöissä. Pyysimme jäseniä myös kertomaan, saavatko ne tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta ja millaista kansainvälistä toimintaa meiltä toivotaan. Kyselyyn vastasi 43 prosenttia jäsenistä, mikä on erittäin hyvä […]

Uutinen

19.11.2019 11:30

Yhdistyksen kokouskutsujen toimittaminen Postin lakon aikana

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen säännöissä on mainittava miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Kokouskutsu voidaan toimittaa esimerkiksi yhdistyksen kotisivulla, lehti-ilmoituksin, postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsun tulee tavoittaa yhdistyksen jäsenet myös postin lakon aikana. Yhdistyksen on siten suositeltavaa lakon aikana käyttää postin rinnalla myös muita keinoja kokouskutsujen toimittamiseen. Kutsuvaatimusten sivuuttaminen aiheuttaa […]