Skip to content

SOSTEs nya nordiska samarbete

24.5.2019 12.00

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har inlett nordiskt samarbete med Socialforum i Sverige och FriSe i Danmark. Socialforum i Sverige är en takorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. FriSe i Danmark är ett samarbetsforum för frivillig- och självhjälpsorganisationer. Våra verksamheter liknar varandras mycket och vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra samt kan hitta sätt att stöda varandra. Samarbetet inleds med en bloggserie där SOSTE och Socialforum är först i tur. Läs mer om Socialforums sakkunniga Heidi Sandbergs blogginlägg om civilsamhället i Sverige och SOSTES sakkunniga Maria Helsing-Johanssons blogginlägg om medborgarsamhället i Finland.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.6.2019 11:46

Kansalaistutkimus ”Ihan pihalla”: Vanhoista ihmisistä yhä useampi syrjäytyy monimutkaistuvassa, digitalisoituvassa maailmassa

Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama, SOSTEn julkaisema Ihan pihalla? -tutkimus. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He […]

Uutinen

7.6.2019 11:48

Nationella organisationers resurser för svenskspråkig verksamhet varierar

Många av SOSTEs nationella medlemsorganisationer antingen har eller skulle vilja ha svenskspråkig verksamhet, visar en minigallup som SOSTE gjorde bland sina medlemsorganisationer i februari 2019. Mångsidig svenskspråkig verksamhet Av de organisationer som besvarade enkäten så har 56 procent antingen regelbunden eller tillfällig svenskspråkig verksamhet. Dessutom önskade 12 procent att de skulle ha svenskspråkig verksamhet. Hurudan […]

Uutinen

4.6.2019 13:41

SOSTE glädjer sig: Det nya regeringsprogrammet tror på människan och betonar framtidens välmående

Regeringen Rinnes regeringsprogram siktar på att stävja ojämlikheten genom olika metoder och strävar efter att stärka allas delaktighet i arbetslivet. Genomförandet av dessa mål kräver till många delar konkretisering, vilket medborgarorganisationerna med sin erfarenhet kan hjälpa till med. Politikens tyngdpunkt har skiftats till långsiktiga mål och därför syns investeringstänkandet starkare i detta regeringsprogram jämför med […]