Skip to content

Sote-uudistusta tehdään nyt hyvinvointialueilla – webinaarin puhujat evästivät, miten liitto voi tukea paikallisyhdistyksiä vaikuttamaan ja järjestöt kertoa osaamisestaan alueilla

26.8.2021 13.13

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Miten liitto voi tukea paikallisyhdistyksiä vaikuttamaan hyvinvointialueilla? Entä miten järjestöt voivat parhaiten kertoa osaamisestaan viranhaltijoille?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppanien muodostaman Järjestöjen sote-muutostuen webinaarissa keskiviikkona 25. elokuuta. Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaari toi yhteen satoja järjestöjen ja sote-uudistuksen etenemisen yhteydestä kiinnostuneita.

Sote-uudistuksen myötä järjestöt saavat uusia kumppaneita eri puolilla Suomea, kun kuntien rinnalle rakentuu sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen vuonna 2023 vastuulleen ottavia hyvinvointialueita.

Liitto voi tukea paikallisyhdistyksiä tiedolla ja rohkaista äänestämään

Liitot voivat tukea paikallisyhdistyksiä muun muassa tiedolla sekä antamalla yhtenäisen kuvan järjestöstä ja sosiaali- ja terveysyhdistysten merkityksestä alueen asukkaiden hyvinvoinnissa ja palveluissa, evästi webinaarissa puhunut järjestöjohtaja Anna Tamminen Muistiliitosta.

Liitto voi antaa tietotukea paikallisyhdistyksille myös tarjoamalla niiden käyttöön esimerkiksi tutkimus- ja kokemustietoa, vaikuttavuuslukuja, kansainvälisiä kokemuksia sekä alueen näkökulmasta tärkeää tietoa, kuten muistisairaiden ihmisten määriä eri alueilla.

”Ihan viimeiseksi sanoisin, että rohkaistaan meidän jäseniämme äänestämään ja ottamaan osaa näihin vaaleihin, jotka tulevat olemaan meidän ihmisten palveluiden järjestämiselle keskeiset”, Tamminen totesi puheenvuorossaan.

Hyvinvointialueille valitaan ensimmäiset aluevaltuutetut ensi tammikuun aluevaaleilla.

Lue lisää: Anna Tammisen Miten liitto voi tukea paikallisyhdistyksiä vaikuttamaan hyvinvointialueilla? -esityksestä (pdf)

Kerro järjestösi tuottamasta lisäarvosta ja lähde mukaan hankkeisiin

Julkisen puolen ja hyvinvointialueen valmistelun näkökulmaa webinaariin toi Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg. Hän kehotti järjestöjä kertomaan viranhaltijoille siitä, miksi elävä kansalaisyhteiskunta on tärkeä sekä tuomaan järjestöjen osaamista esiin sen kautta, mitä lisäarvoa se tuottaa.

Lisäksi järjestöt voivat tuoda osaamistaan esiin myös liittymällä kumppaniksi erilaisiin hankkeisiin. Järjestöjen kannattaa myös tutustua järjestäjän strategiaan, sen painopisteisiin ja kytkeä järjestön toimintaa niihin, Lindberg vinkkasi.

”On helpompi tehdä yhteistyötä, jos tunnetaan toistemme isoimmat syyt, miksi painotamme joitakin asioita”, Lindberg sanoi.

Lue lisää: Jukka Lindbergin Miten järjestöt voivat parhaiten kertoa osaamisestaan viranhaltijoille? -esityksestä (pdf)

Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla sote-Suomeen

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että ihmiset saavat apua ja tukea sosiaali- ja terveysjärjestöiltä myös sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Osana työtään Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä vaikuttamaan asemaansa uudessa toimintaympäristössä. Järjestöjen sote-muutostuen keskiviikon 25. elokuuta pidetyn webinaarin esitykset löytyvät pdf-muodossa Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarin verkkosivulta. Vuoropuheluosiosta kertynyttä materiaalia hyödynnetään muutostuen työssä ja viestinnässä.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.9.2021 08:30

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan

Kansalaisyhteiskunta Järjestöjohdon perinteinen syysfoorumi pidettiin tällä kertaa juhlaseminaarina Helsingin Musiikkitalolla SOSTEn 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Puheenvuoroja järjestökentälle kuultiin niin politiikan kuin urheilun huipulta. SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat muistelivat kattojärjestöjen yhdistystä, arvioivat SOSTEn toimintaa ja loivat katsetta tulevaan. Tilaisuuden avaussanoissa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta korosti, että SOSTEsta on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toiminnan juuret […]

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]

Uutinen

17.9.2021 10:05

Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille on päätetty, vuorossa ovat päätökset soten monikanavarahoituksen purkamisesta yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä lääke- ja matkakorvausten osalta. Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja […]