Aktiivimalliin tehtävät korjaukset ovat tervetulleita, mutta eivät riittäviä


Etusivu / Uutiset / Aktiivimalliin tehtävät korjaukset ovat tervetulleita, mutta eivät riittäviä

Sipilän hallituksen aktiivimalliin tekemät korjaukset ovat tervetulleita ja mahdollistavat aktiivisuuden osoittamisen aiempaa laajemmalle joukolle. Kuitenkaan nyt esitetyt muutokset eivät vielä takaa kaikille työttömille yhdenvertaisesti tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää aktiivisuusedellytyksiä. Aktiivimalliin soveltamisen yhteydessä esiin tulleet puutteet tulisi nyt korjata kerralla. Jos laajennusta vapaaehtoistoimintaan harkitaan, tulisi myös se käsitellä yhdessä tämän esityksen kanssa.

Kirjaus toimintaa järjestävien toimijoiden piirin laajentamisesta on tulkinnanvarainen ja jättänee yhä osan keskeisistä järjestötoimijoista ulkopuolelle. SOSTE katsoo, että kirjausta tulisi laajentaa niin, että järjestäjänä voi olla myös muu sellainen rekisteröity yhdistys tai säätiö, jolla on ammattimaisesti tuotettua työllistymistä tukevaa valmennusta ja muuta toimintaa.

Aktiivisuutta osoittavan toiminnan määrittely vaatii selkeyttämistä. Työkyvyn tutkimusten ja arviointien, työ- ja toimintakykyä vahvistavan toiminnan sekä omatoimisen työnhaun tulisi kerryttää aktiivisuutta.

Viranomaisen on laadittava selkokieliset ohjeet ja viestittävä aktiivisesti muutoksesta työttömille. Osallistumisen tutkimisen käytäntöjen yhdenmukaisuus on varmistettava selkeällä ohjeistuksella. Aktiivimallin toimeenpanoon on varattava riittävästi resursseja, jotta ihmiset eivät joudu kärsimään pitkittyneistä käsittelyajoista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen.