Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen jatkaa SOSTEn valtuuston puheenjohtajana


Etusivu / Uutiset / Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen jatkaa SOSTEn valtuuston puheenjohtajana

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokous valitsi tänään 20.1.2021 uuden valtuuston ja hyväksyi uuden strategian vuosille 2022–2024. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Mäkinen toimii valtuuston puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2021–2024.

Mäkinen korostaa kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Viime keväänä Mäkinen johti sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamaa asiantuntijaryhmää, joka etsi toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian jälkihoidossa. Mäkinen on huolissaan koronakriisin esiin nostamista hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohdista.

”Murtumakohtia on korjattava yhdessä ja kaikilla on oltava mahdollisuus kokea osallisuutta yhteiskunnassa. Järjestöillä ja muulla kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli julkista palvelujärjestelmää ja sosiaalista eheyttä vahvistavana tekijänä”, muistuttaa Kari Mäkinen.

Valtuuston varapuheenjohtajiksi valittiin Pelastakaa lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta ja Mieli Suomen mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi valittu Hanna Markkula-Kivisilta on vaikuttunut siitä, millaista notkeutta suomalainen järjestökenttä on osoittanut koronakriisissä. Järjestöjen toimintamahdollisuuksien varmistaminen myös tulevaisuudessa on asia, jota valtuustokaudella täytyy edistää.

”Korona-aika on osoittanut entistäkin vahvemmin, miten tärkeää työtä Suomen sote-järjestöt tekevät. Erityisesti näin poikkeusaikana kansalaistoiminta on osoittanut ketteryytensä reagoida muuttuneisiin olosuhteisiin. Järjestöt ovat kohdanneet uusia ihmisiä ja uusin keinoin. Lukemattomat ihmiset ovat saaneet apua, tukea ja turvaa järjestöjen kautta”, muistuttaa Hanna Markkula-Kivisilta.

Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valitun Sari Aalto-Matturin mukaan koronakriisissä sote-järjestöjen merkitys on noussut aivan uudella tavalla näkyviin. Sote-järjestöillä on valtava merkitys suomalaisten hyvinvoinnille, osallisuudelle ja koko yhteiskunnalle.

”Samaan aikaan järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Tulevalla valtuustokaudella SOSTEn keskeisiä haasteita ovat hyvinvointitalousajattelun vahvistaminen Suomessa koronakriisistä toipumisen vuosina sekä siihen tiiviisti linkittyvä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen esimerkiksi avustusjärjestelmän uudistamistyössä ja sote-uudistuksen toimeenpanossa”, kertoo Aalto-Matturi.

SOSTEn ylintä valtaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Katso SOSTEn valtuusto 2021–2024. Toimeenpanevana elimenä toimii valtuuston valitsema hallitus. Liittokokous pidettiin keskiviikkona 20.1.2021.

Lisätietoja: