Arpajaislaki uudistuu


Etusivu / Uutiset / Arpajaislaki uudistuu

Arpajaislakiuudistuksen keskeinen sisältö kohdistuu Veikkaus Oy:n tuoton tuloutukseen ja sosiaali- ja terveysjärjestöille tarkoitetun valtionavustusmäärärahan tason siirtämiseen osaksi kehysvaikutteista valtion budjettia. Jatkossa myös sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille ja säätiöille kohdistettavan avustusmäärärahan tasosta päätettäisiin vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön menoeränä siinä missä muistakin ministeriön kuluista.

Jotta lakiuudistus ei heikentäisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, rahoituksen ennustettavuutta ja järjestöjen autonomiaa kansalaisyhteiskunnan toimijana, niin pidämme tärkeänä, että esimerkiksi valtiosihteeri Haapajärven johtamassa hankkeessa valmistellussa parlamentaarisessa yhteisymmärrysmuistiossa esitetystä parlamentaarisesta neuvottelukunnasta tulee säätää lailla tai asetuksella vuoden 2022 aikana.

Lakiesitysluonnoksen perusteluissa on tuotu vahvasti esiin se, että edunsaajilla on nähty olevan vahva intressi rahapelituottojen tason säilyttämiseen. SOSTEn näkemyksen mukaan vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kytkentä yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin on edistänyt monen yhteiskunnallisen tahon kiinnostusta rahapelaamiseen, rahapelipolitiikkaan ja sitä kautta haittojen ehkäisyyn laajemminkin.

Lakiesitysluonnoksen perusteluissa esitetään myös kaikkien Veikkauksen tuotoista avustusta saavien yhteisöjen edustuksen poistamista rahapeliasiain neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii erityisesti rahapelitoimintaan liittyvien toimijoiden tiedonvaihdon kanavana. Myös yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että eri toimijoilla on mahdollisimman kattava ja ajantasainen käsitys rahapelijärjestelmän eri osa-alueista. Pelihaittajärjestöt ovat tärkeä toimija neuvottelukunnan toimialalla ja siksi niiden edustus neuvottelukunnassa on tärkeää. Niiden sulkeminen pois neuvottelukunnasta toimisi neuvottelukunnan tarkoitusperiä vastaan.

Lue lisää: SOSTEn lausunto arpajaislaista