Budjettiriihi ei ratkaissut hoitovelkaa


Etusivu / Uutiset / Budjettiriihi ei ratkaissut hoitovelkaa

Tarve hoitoon pääsyn parantamiseen on yhteiskunnassamme kriittinen. SOSTE korosti ennen budjettiriihtä, että hoito- ja palveluvelan, hoitojonojen, henkilöstöpulan ja muiden hoitoon pääsyyn vaikuttavien ongelmien korjaaminen edellyttää hallitukselta välittömiä ja riittävän voimakkaita toimenpiteitä.

Osin tämä vaade huomioitiin. SOSTE kiittää muun muassa hoiva-avustajien kouluttamiseen varattujen määrärahojen lisäämisestä. Se tulee parantamaan vanhustenhuollon tilannetta pidemmällä aikavälillä.

SOSTE kiittää hallitusta myös esityksestä jättää lääkekatto vuoden 2022 tasolle. Lääkekaton korottaminen indeksin mukaisesti olisi ollut kestämätön lääkkeen käyttäjille tilanteessa, jossa elinkustannukset nousevat huimaa vauhtia.

Sen sijaan riihessä ei tehty päätöksiä välittömään jononpurkuun kohdennettavasta rahoituksesta. SOSTE toivoi budjettiesityksessä huomioitavan, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä saatava rahoitus on pitkän aikavälin kehittämisrahaa. Tämä raha ei ole käytettävissä välittömään jononpurkuun eli esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien palkkaamiseen, nykyisen henkilöstön lisätyöhön tai palveluseteleillä tai ostopalveluina hankittaviin palveluihin. Tälle olisi kova tarve, jotta hoito- ja palveluvelka saataisiin hoidettua kuntoon. Kehittämistyötäkin tarvitaan, mutta se kantaa hedelmää vasta useamman vuoden päästä.

Riihessä ei myöskään päätetty hoitajamitoituksen kiristämisen lykkäämisestä, vaan sitä arvioidaan myöhemmin erikseen. SOSTE esitti kriisiytyneen hoiva- ja päivystystilanteen vuoksi lisäajan ottamista toimeenpanolle, vaikka SOSTE tukee hoitajamitoituksen tiukentamista. Muutoin on riski, että hoitajat otetaan kotihoidosta ja kotona olevien vanhusten tilanne kriisiytyy.

Samanaikaisesti uusi hoitotakuulainsäädäntö on käynyt läpi valiokuntakäsittelyn ja odottaa eduskunnan hyväksymistä. On erittäin tärkeää saattaa lainsäädäntöprosessi loppuun syysistuntokauden aikana ja luoda samalla edellytyksiä hoitotakuun toimimiselle käytännössä. Terapiatakuun toteutuminen osana hoitotakuuta on ollut epävarmaa ja tällä hetkellä näyttää valitettavasti siltä, että se tulee jäämään nyt päätettävän lakikokonaisuuden ulkopuolelle.

Mitä hyvää?

Mitä huonoa tai epäselvää?

Mitä vielä pitäisi tehdä?

Lue lisää