Eduskunnan kuntoutusverkosto toimintakautensa päätteeksi: Kuntoutuksella on merkitystä kaikissa ikäryhmissä ja sote-kriisin ratkaisemisessa

Kädet tekemässä kuminauhajumppaa.

Etusivu / Uutiset / Eduskunnan kuntoutusverkosto toimintakautensa päätteeksi: Kuntoutuksella on merkitystä kaikissa ikäryhmissä ja sote-kriisin ratkaisemisessa

Eduskunnan kuntoutusverkoston ensimmäinen toimintakausi on saatu päätökseen. Kuluneiden kahden vuoden aikana verkosto on nostanut esiin kuntoutuksen merkitystä kaikissa ikäryhmissä niin kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Verkosto on korostanut kuntoutuksen olevan keskeinen ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiin, henkilöstöpulaan ja kansalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen.

”On ollut huikeaa, että eduskuntaan on saatu verkosto, joka kokoaa kansanedustajia kuntoutusasioiden äärelle. Kuntoutuksella voidaan edesauttaa monien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista, kuten oppimistulosten parantamista, työllisyyden kohentamista tai terveyserojen kaventamista. Kuntoutus ei saa jäädä sivuun yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa”, muistuttaa verkoston puheenjohtaja Noora Koponen.

Kuntoutuksella tartutaan myös mielenterveyden haasteisiin

Viimeisessä kokouksessaan verkosto käsitteli mielenterveyteen liittyviä haasteita ja Kelan järjestämän kuntoutuspsykoterapian tilannetta. Kuntoutuspsykoterapian tarve on pitkään ollut voimakkaassa kasvussa. Erityisesti nuorilla mielenterveyssyistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja pitkät sairauspoissaolot ovat yleistyneet huolestuttavan nopeasti. Mielenterveyshaasteiden lisääntyminen on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, jonka käsittelyn verkoston jäsenet toivovat jatkuvan seuraavalla toimintakaudella.

”Kuntoutus ei ole vain fyysisen toimintakyvyn parantamista, vaan se kattaa kaikki toimintakyvyn osa-alueet. Kuntoutuksella voidaan parantaa henkistä jaksamista ja arkielämässä selviytymistä. Kuntoutuksella on myös ennaltaehkäisevä ulottuvuus”, korostaa verkoston varapuheenjohtaja Matti Semi.

Verkoston toiminta on koettu merkitykselliseksi ja sitä halutaan jatkaa

Vuonna 2020 perustettuun Eduskunnan kuntoutusverkostoon on kuulunut kansanedustajia kuudesta eri puolueesta. Aloitteen verkoston perustamisesta teki SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima kuntoutustoimijoista koostuva Kuntoutusverkosto (KUVE). Verkostot toimivat kiinteässä yhteistyössä.

”Tiivis yhteistyö KUVEn kanssa on mahdollistanut järjestöille ja muille kuntoutustoimijoille tärkeiden asioiden nousemisen eduskunnan verkoston keskusteluihin. Asiakkaan ääni sote-palveluissa ja järjestöjen rooli kuntoutuksessa nousivat heti ensimmäisten verkoston järjestämien tilaisuuksien sisällöiksi”, sanoo Eduskunnan kuntoutusverkoston sihteeri, SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari.

Eduskunnan kuntoutusverkoston toiminta on ollut aktiivista ja se on koettu merkitykselliseksi. Verkosto on järjestänyt vuosittain useita kaikille avoimia seminaareja, jotka ovat koonneet kuntoutuksen ajankohtaisten asioiden pariin satoja kuulijoita. Kannanotoissaan verkosto on korostanut muun muassa moniammatillisen kuntoutuksen laaja-alaisuutta ja siihen satsaamisen merkitystä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Verkosto jatkaa toimintaansa uudella kokoonpanolla seuraavalla vaalikaudella.

Lisätietoja: