Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä: Terveys­perusteisen veron tavoitteet eivät täysin toteudu


Etusivu / Uutiset / Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä: Terveys­perusteisen veron tavoitteet eivät täysin toteudu

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen virvoitusjuomaveron muuttamisesta terveysperusteiseen suuntaan. Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä pitää virvoitusjuomalain uudistamista riittämättömänä ja on pettynyt, että hallitusohjelmassa mainittu kansanterveyttä edistävä vero ei etene tälläkään hallituskaudella.  

”SOSTEn on helppo yhtyä ryhmän kantaan. Esityksen tavoite virvoitusjuomien valmisteveron muuttamisesta voimakkaammin terveysperusteiseen suuntaan on oikea, mutta kovin riittämätön. Ongelma on se, että virvoitusjuomaveroa ei ole muutettu tavoitteiltaan selkeästi terveysperusteiseksi, koska muutoin se vähentäisi merkittävästi veron tuottoa”, ynnää SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.  
 
SOSTEn mielestä virvoitusjuomaveron muokkauksesta pitää päästä kohti kaikkia tuoteryhmiä koskevaa sokeripitoisuuksiin sekä suolan määrään ja rasvan laatuun perustuvaa verotusta.  

Myös eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän mielestä kokonaisvaltainen kaikki tuoteryhmät kattava terveysperustainenvero olisi kansanterveyden kannalta keskeinen keino edistää terveellisempien tuotteiden käyttöä ja terveellisempiä elämäntapoja. 

”Tarvitsemme pikaisesti verotuksellisia keinoja edistämään väestön terveellisten ruokavalintojen tekemistä. Ensi hallituskaudella on valmisteltava ja toimeenpantava laaja-alainen terveysvero kansanterveyden edistämiseksi. Asiasta on tehtävä kirjaus hallitusohjelmaan”, korostaa Kiuru. 

Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän kannanotto kokonaisuudessaan:

Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä: Terveysperusteisen veron tavoitteet eivät täysin toteudu 

Marinin hallituksen ohjelmassa oleva kirjaus kansanterveyttä edistävän veron selvittämisestä on jäämässä toteutumatta. Toteutumassa ovat vain muutokset virvoitusjuomaveroon. Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä pitää tärkeänä, että seuraava hallitus valmistelee ja toimeenpanee laaja-alaisen terveysperustaisen veron. 

Ryhmä pitää hyvänä alkuna esityksen tavoitetta virvoitusjuomaveron muuttamisesta voimakkaammin terveysperustaiseen suuntaan. Se pitää myös hyvänä, että esitystä on muokattu parempaan suuntaan lausuntopalautteen perusteella muun muassa huomioimalla juomien kokonaissokeripitoisuus yhtäläisesti oli sokeri sitten lisättyä tai luontaista. Kuten esityksen perusteluissakin todetaan, luontainen sokeri on tutkitusti terveysvaikutuksiltaan sama, kuin sama määrä lisättyä sokeria. 

Ryhmä kuitenkin pitää virvoitusjuomalain uudistamista riittämättömänä ja on pettynyt, että hallitusohjelmassa mainittu kansanterveyttä edistävä vero ei etene tälläkään hallituskaudella. Ryhmän mielestä kokonaisvaltainen kaikki tuoteryhmät kattava terveysperustainenvero olisi kansanterveyden kannalta keskeinen keino edistää terveellisempien tuotteiden käyttöä ja terveellisempiä elämäntapoja. 

Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä vaatii, että eduskunta hyväksyessään virvoitusjuomaveron muutokset edellyttää lausumallaan laaja-alaisen terveysperustaisen veron valmistelua ja toimeenpanoa tulevalla kaudella. 

Merja Mäkisalo-Ropponen 
Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän puheenjohtaja 
(merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi, 09 432 3124)