Hallituksen ehdotusta työnhakuvelvollisuudesta selkeytettävä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osalta


Etusivu / Uutiset / Hallituksen ehdotusta työnhakuvelvollisuudesta selkeytettävä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osalta

SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen osallistui tänään Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen hallituksen esityksestä niin kutsutusta pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Kuulemistilaisuudessa SOSTE korosti erityisesti työnhakuvelvollisuuteen liittyviä huolia. SOSTE pitää ehdotusta työttömän työnhakijan kannalta sekavana ja vaikeaselkoisena ja pitää tarpeellisena sääntelyn tarkentamista erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla.

Työnhakuvelvollisuuden tulee huomioida työttömän työnhakijan tosiasiallinen työkyky

SOSTE katsoo, että työnhakuvelvollisuudessa tulee huomioida työnhakijan tosiasiallinen työkyky ja esittää, että työkykyään vastaavaa osa-aikatyötä tekevälle osatyökykyiselle ei tule asettaa määrällistä työnhakuvelvollisuutta. Työllistyminen osa-aikaiseen työhön voi olla osatyökykyiselle toimivin ja paras mahdollisuus osallistua työmarkkinoille. Tällöin ei ole mitään syytä asettaa henkilölle uusia määrällisiä velvollisuuksia hakea useita työpaikkoja.

SOSTE mielestä hallituksen esityksessä ei oteta riittävällä tavalla huomioon työttömien työnhakijoiden yksilöllisiä elämäntilanteita ja olosuhteita. Työttömyysturvan piirissä on tosiasiallisesti työkyvyttömiä henkilöitä, joilla ei ole realistista mahdollisuutta työllistymiseen. Siitä huolimatta hallituksen esityksessä esitetään, että TE-toimisto voi katsoa työnhakijan työkykyiseksi, jos hakijan on saanut hylätyn päätöksen haettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Yli 40 % hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista saa neljän vuoden sisällä myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Tämä kertoo, että tuorettakaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä ei voida pitää erillisen työkyvyn arvioinnin tarpeettomaksi tekevänä tietona työkyvyttömyydestä. SOSTE esittää, että kyseinen kohta poistetaan lakiesityksen perusteluista.

Lue lisää: SOSTEn lausunto valiokunnalle (pdf)

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.