Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter


Etusivu / Uutiset / Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster?

Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna utmaningen med en gemensamt uppfunnen lösning.

Efter att tillsammans med Kymsote diskuterat inkluderingen av organisationerna i utvecklingen av vårdtjänsterna föddes idén om hur organisationernas verksamhet skulle bli en del av tjänsteutbudet på cirka fem minuter, säger Henna Hovi, organisationssakkunnig inom Järjestöjen sote-muutostuki, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry.

Organisationsinformation som en del av vårdpersonalens kundstyrning

För vårdpersonal som arbetar i Kymsote håller en digital plattform på att färdigställas, som en del av PATA-projektet som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet, med målet att göra det lättare att rikta kunder till olika tjänster. En av funktionerna i plattformen är en tjänstekatalog, som innehåller information med vars hjälp vårdpersonal kan rikta kunderna till den tjänst eller det stöd de behöver. Det var här Henna Hovi och projektansvarige Johanna Niilo-Rämä från Kymsote fick idén: tänk om organisationerna kunde ha en egen sektion i tjänstekatalogen för vårdpersonalen?

När man kan få tillgång till organisationernas information, till exempel via en tjänstekatalog, kan en yrkesperson som vägleder kunder på en social- och hälsovårdscentral med hjälp av katalogen hitta stöd eller tjänster som passar kunden även bland organisationer. När den grundläggande lösningen hittats var man tvungen att lösa ytterligare ett par praktiska problem: för att en yrkesperson skulle kunna leda kunden till det stöd som organisationerna tillhandahåller behövs, för det första, information om de lokala organisationernas verksamhet, och för det andra tillgång till information om organisationerna via tjänstekatalogen.

Därför har organisationerna i Kymmenedalens område, enligt Henna Hovi, fått i uppdrag att till slutet av sommaren förbereda en översikt över sin verksamhet i organisationsnätverk, vilka fokuserar på olika teman. De allmänna beskrivningarna ska föras in i tjänstekatalogen, men mer detaljerad information om organisationerna ska finns bakom en länk till webbtjänsten Yhdistysinfo.fi, som samlar organisationsaktörer i sydöstra Finland.

– Det är inte meningen att servicekatalogen ska försvaga Yhdistysinfo.fi, säger Johanna Niilo-Rämä, projektansvarig på Kymsote.

 Kunde samma modell funka också i övriga Finland?

Den digitala tjänstekatalogen ska testas i Kymsote-området redan i början av hösten på vårdcentraler och inom äldreomsorgen. Målet är att ta i bruk tjänstekatalogen på så många kundrådgivningsplatser som möjligt i slutet av året. Men utvecklingsarbetet kommer att fortsätta även efter det, säger Niilo-Rämä.

Organisationssakkunniga Henna Hovi uppmuntrar andra att fundera om detta kan vara ett sätt att få organisationernas stöd och tjänster till en del av de nya vårdstrukturerna efter vårdreformen också i andra delar av Finland.

– Det här är ett konkret tips som kan öppna diskussionen med offentliga sektorn, säger Hovi.

Järjestöjen sote-muutostuki, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners, arbetar för att människor ska få hjälp och stöd från social- och hälsovårdsorganisationer även efter vårdreformen. Som en del av arbetet lyfter Järjestöjen sote-muutostuki fram verksamhetsmodeller som kan användas för att utnyttja organisationernas verksamhet och kompetens inom framtida hälso- och socialvårdstjänster och för att främja välbefinnande och hälsa. Verksamhetsmodellerna samlas i Innokyläs webbtjänst.