Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä


Etusivu / Uutiset / Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn.

Infograafi koronavuosien vaikutuksia paikallisiin sote-yhdistyksiin

Toimintamuotoja jäänyt tauolle ja lakannut – myös uusia syntynyt

Kaksi kolmesta (66 %) paikallisyhdistyksestä on koronaepidemian vuoksi joutunut keskeyttämään joitakin toimintamuotojaan. Yleisimmin ne ovat koskeneet erilaisia harraste-, kerho- ja liikuntaryhmien toimintoja, tapaamisia ja muita niin sanottuja live-tapahtumia. Noin joka seitsemäs (14 %) yhdistys on joutunut jättämään tauolle koko toimintansa jossakin vaiheessa kahden kuluneen koronavuoden aikana.

Yli kolmasosa (38 %) yhdistyksistä on aloittanut uusia toimintamuotoja kahden viime vuoden aikana koronan vuoksi tai siitä huolimatta. Yleisimpiä uusia toimintamuotoja ovat olleet erilaiset etänä tai ulkona toteutetut tapahtumat ja tapaamiset.

Osa koronan tuomista muutoksista yhdistysten toimintaan pysyviä

Koronaepidemia on tuonut toimintaan muutoksia, joita varsin suuri osa yhdistyksistä ennakoi myös pysyviksi. Lähes puolet (48 %) vastaajista uskoo yhdistyksen toimintaan koronan vuoksi tehtyjen muutosten jäävän käytäntöön myös epidemian jälkeisenä aikana.

”Erityisesti nyt pakostakin tutuksi tullutta etäosallistumista ja sen erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä arvioidaan yhdistyksissä jatkettavan tulevaisuudessakin”, kertoo SOSTEn tutkija Juha Peltosalmi.

”Etäosallistuminen eri toimintoihin on vakiintunut.”

”Monet kokoukset jatkossakin etänä. Osa ryhmätoiminnoista ja tukihenkilöiden tuesta etänä.”

”Etäyhteyksin toteutettavat koulutukset ja tapaamiset. Kokouksiin osallistuminen etäyhteyksillä.”

”Kaikki luennot myös verkossa. Verkkoryhmät, etänä annettava omaisneuvonta.”

”Läheisten etävertaisryhmä, etämuistitreenit, etäkokoukset.”

”Toivottavasti etäjumppa on tullut jäädäkseen.”

(esimerkkejä paikallisyhdistysten vastauksista)

Korona on vaikeuttanut yhdistysten toimintaa, mutta ei ole vielä uhannut niiden olemassaoloa

Korona-aika on tuonut monenlaisia haasteita paikallisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten toimintaan. Siksi yksi Järjestöbarometrin 2022 myönteisimmistä tuloksista on, että vaikeuksista huolimatta vain viisi prosenttia yhdistyksistä on kahden viime vuoden aikana suunnitellut toiminnan lakkaamista ja purkautumista ja ainoastaan kahdessa kyselyyn vastanneessa yhdistyksessä päätös tästä oli jo tehty.

”Koska vain hyvin pieni osa vastaajista kertoo yhdistyksen harkinneen toiminnan lakkaamista kokonaan, näyttää siltä, että vaikeuksista huolimatta ne ovat ainakin tähän asti selvinneet kohtalaisesti korona-ajasta. Lisäksi nämä useimmiten pelkin vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset ovat tässä pitkittyneesti vaikeassa tilanteessa onnistuneet kehittämään uusia ratkaisuja siihen, miten jakaa apua, tukea, tietoa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sitä tarvitseville oman alueensa ihmisille. Se on hyvä osoitus niiden joustavuudesta. On erittäin tärkeää, että tämä erityisissä ja usein haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointia edistävä osa järjestökenttää säilyttää elinvoimansa ja toimintaedellytyksensä – myös ja erityisesti poikkeusaikoina”, Juha Peltosalmi arvioi.

Järjestöbarometri 2022

Tulokset perustuvat SOSTEn Järjestöbarometri 2022 -kyselyyn paikallisille sote-yhdistyksille. Kysely tehtiin tammi-helmikuussa 2022 ja siihen vastasi 969 yhdistystä. Järjestöbarometri 2022 -tutkimus julkaistaan lokakuun alussa. Koronan vaikutuksia yhdistystoimintaan tarkastelevien tulosten lisäksi se tarjoaa laajan ja monipuolisen katsauksen sote-järjestöjen ajankohtaistilanteeseen.

Lisätietoja antaa tutkija Juha Peltosalmi.