Skip to content

Järjestöbarometri 2022

Järjestöbarometri kokoaa jälleen ensi vuonna ajankohtaista tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista. Tuloksista julkaistaan lokakuussa 2022 kolmastoista suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtaistilannetta kuvaava Järjestöbarometri.

Tiedonkeruu tapahtuu tuttuun tapaan valtakunnallisille järjestöille ja paikallisyhdistyksille tehtävällä kyselyllä. Uutena ryhmänä ovat mukana alueellista järjestötoimintaa edustavat vastaajat. Muun ajankohtaistiedon ohella barometrissa selvitetään esimerkiksi järjestöjen autonomiaa ja koronan vaikutuksia paikallisyhdistysten toimintaan.

Kyselyt ovat vastaajilla loppiaisen jälkeen. Toivomme runsasta vastaamisaktiivisuutta, sillä vain vastaamalla saa äänensä mukaan tuleviin barometrituloksiin ja sitä kautta ajankohtaiseen keskusteluun sekä järjestöjen yhteiseen vaikuttamistoimintaan.

Järjestöbarometrin julkistuksen jälkeen koko raportti ja sen tuloksista laaditut infografiikat ovat saatavina käyttöön tällä sivulla.

Ajankohtaista aiheesta

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

9.4.2022 08:00

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – ”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”

Järjestöbaro Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa. Järjestöjen näkemykset nykytilanteesta melko myönteisiä – uhkakuvat varjostavat tulevaisuutta Valtakunnallisista sosiaali- ja […]

Uutinen

16.3.2022 05:59

Ennakkotieto Järjestöbarometri 2022 -tutkimuksesta: Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuovat turvaa rikkimenneeseen elämään ja maailmaan

Järjestöbaro Valtakunnallisista sote-järjestöistä 88 prosenttia katsoo, että järjestö lisää omalla toiminnallaan yhteiskunnan turvallisuutta ja paikallisen yhteisön turvallisuuden tunnetta. Paikallisesti toimivista sote-yhdistyksistä samaa mieltä on 79 prosenttia. Tieto perustuu SOSTEn tammi-helmikuussa ennen Ukrainan sotaa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. Maassamme on lähes 10 000 rekisteröityä sote-alan järjestöä, joista valtakunnallisesti toimii runsas 200. Sote-järjestöt tavoittavat ihmisiä erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, olipa kyse pitkäaikaissairaudesta, […]