Skip to content

Järjestöbarometri 2022

Järjestöbarometri kokoaa jälleen tänä vuonna ajankohtaista tietoa järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista. Tuloksista julkaistaan lokakuussa 2022 kolmastoista suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtaistilannetta kuvaava Järjestöbarometri.

Järjestöbarometri 2022 julkistetaan 5.10.

Järjestyksessään kolmastoista Järjestöbarometri tarjoaa tuttuun tapaan monipuolisen ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveysjärjestökenttään ja sen toimintaan. Muun ajankohtaistiedon lisäksi tämänkertaisessa barometrissa tarkastellaan kuluneiden koronavuosien vaikutuksia paikallisyhdistystoimintaan, järjestöjen toiminnan rahoitusta, järjestöjen digitaitoja ja niiden ihmisille tarjoamaa digitukea sekä järjestöjen toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Erityisteemana tarkastellaan järjestöautonomiaa

Järjestöbarometrin julkistuksen jälkeen koko raportti on luettavissa tällä sivulla.

Ajankohtaista aiheesta

Blogi
tutkija

30.8.2022 08:30

Järjestöt ehtivät yhä mukaan sote-palvelujen kehittämiseen

Sote-uudistus Vuosi 2022 on ollut sote-uudistuksen toimeenpanon aikaa. Palveluja kehitetään muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Miltä kehittämistyö on vuoden mittaan näyttänyt järjestöjen näkökulmasta? SOSTEssa sote-uudistuksen toimeenpanoa on tarkasteltu sekä Järjestöbarometri 2022 -kyselyssä että Järjestöjen sote-muutostuen tilannekuvakyselyssä. Eri ajankohtina tehdyt kyselyt antavat tuntumaa palvelujen kehittämistyön vauhtiin. Alkuvuonna alkutekijöissä Järjestöbarometrin sote-uudistuksen etenemistä koskeviin kysymyksiin vastasivat alueelliset […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

9.4.2022 08:00

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – ”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”

Järjestöbaro Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa. Järjestöjen näkemykset nykytilanteesta melko myönteisiä – uhkakuvat varjostavat tulevaisuutta Valtakunnallisista sosiaali- ja […]