Järjestöt tarvitsevat tarkempia ohjeita – Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminta pysyy kiinni


Etusivu / Uutiset / Järjestöt tarvitsevat tarkempia ohjeita – Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminta pysyy kiinni

SOSTE selvitti kesäkuun alussa, miten lähitoimintojen hallittu avaaminen on onnistunut järjestöissä 1.6. muutettujen koronarajoitusten jälkeen. Pääsääntöisesti vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä viranomaisten ohjeistuksiin. Peräti 71 prosenttia vastasi, että viranomaisten ohjeistukset olivat riittäviä.

SOSTEssa ollaan kuitenkin hyvin huolestuneista ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminnan tulevaisuudesta. Suurin osa näistä lähitoiminnoista pysyy edelleen kiinni. Kiinni pysyvät myös toimintamuodot, joissa vapaaehtoisina toimivat yli 70-vuotiaat.

– Kyselyn perusteella yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille suunnattua toimintaa ei ole juuri avattu. Järjestöjen on tällä hetkellä mahdoton edes harkita toiminnan avaamista, koska ei ole mitään tietoa, että millä ehdoilla lähitoiminnassa voidaan toimia riskiryhmiin kuuluvien kanssa, sanoo SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

– Tilanne näyttää nyt siltä, että ikäihmisten yhteiset aktiviteetit ovat peruttu siihen saakka, kunnes koronaepidemia on kokonaan ohi tai siihen tepsivä rokote on saatu markkinoille. Se tuntuu kohtuuttomalta. Tarvittaisiin uudenlaisia palveluiden hybridimalleja, joissa voidaan yhdistää etätukea ja lähikohtaamista, jatkaa Kittilä.

Viranomaisilta tarvitaan selkeitä ohjeita

Kyselystä nousi esiin, että viranomaisilta tarvitaan nykyistä selkeämpiä ohjeita ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien kanssa tapahtuvaan toimintaan.

– Kyselyssä nousi esiin paljon konkreettisempien ohjeiden tarve. Kuinka pitäisi toimia kohtaamispaikoissa, missä suurin osa kuuluu riskiryhmään? Miten ruokailun tai kahvitarjoilun voi järjestää turvallisesti? Entä yhteiskuljetuksen? Järjestöjen vastauksista nousi esiin selkeä huoli siitä, että ei tiedetä, miten riskiryhmiin kuuluvia voitaisiin suojella kaikista tehokkaimmin. Tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua viranomaisten kanssa, kertoo Kittilä.

Järjestöt olivat laatineet viranomaisohjeiden rinnalle myös omia ohjeistuksia. Vain 20 prosenttia järjestöistä kertoi, että omia ohjeistuksia ei oltu laadittu.

SOSTEn kysely järjestöjen ensimmäisistä kokemuksista lähitoiminnan avaamisen jälkeen toteutettiin 8.–14.6.2020 ja siihen vastasi 60 SOSTEn jäsenjärjestöä. Katso kyselyn tulosten esittelydiat.

Lisätietoja antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.