Julkisen sektorin hankintaosaaminen on yksi tekijä, joka ratkaisee palveluita tuottavien järjestöjen kohtalon – tutustu palveluntuottajajärjestöjen tulevaisuutta kartoittavaan raporttiin


Etusivu / Uutiset / Julkisen sektorin hankintaosaaminen on yksi tekijä, joka ratkaisee palveluita tuottavien järjestöjen kohtalon – tutustu palveluntuottajajärjestöjen tulevaisuutta kartoittavaan raporttiin

Julkisten toimijoiden hankintaosaaminen on tärkeimpiä asioita, jotka vaikuttavat palveluita tuottavien järjestöjen tulevaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Järjestöt katsovat, että hankintaosaaminen vaikuttaa palveluntuottajajärjestöjen tilanteeseen sekä nykyisin että tulevaisuudessa, selviää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n palveluntuottajajärjestöjen skenaario- eli tulevaisuuskuvia kartoittavasta raportista.

Palveluita tuottavien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen asema muuttuu sote-uudistuksen myötä, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille.

”Hankintojen keskittyessä kuntia suuremmille toimijoille on toivottavaa, että hankintaosaamisen keskittyminen ja paremmat resurssit toisivat paremmin suunniteltuja kilpailutuksia, joissa painoarvo olisi pelkän hinnan sijaan laadun ja vaikuttavuuden hankinnassa”, katsoo SOSTEn erityisasiantuntija Miia Nahkuri.

Skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle (pdf) -raportti on nyt julkaistu kokonaisuudessaan.

Tulevaisuuskuvat, joita sidosryhmähaastatteluista, kyselyaineistosta sekä aikaisemmista järjestöjä koskevista selvityksistä koostuva raportti hahmottelee palveluita tuottaville järjestöille.

Raportissa hahmoteltujen tulevaisuuskuvien tarkoitus on luoda pohjaa lähitulevaisuuden päätöksenteolle ja toimintasuunnitelmille: millaisia ratkaisuja pitää tehdä, jotta palveluntuottajajärjestöjen näkökulmasta toivottava tulevaisuus saavutetaan?

Lue lisää: Tunnustettu, muovautuva, sinnittelevä vai kuihtuva? Raportti valottaa palveluita tuottavien järjestöjen tilannetta ja auttaa näkemään, mitä on tehtävä

Palveluntuottajajärjestöjen tilanne esillä webinaarissa

Palveluntuottajajärjestöjen tilanne on luupin alla SOSTEn järjestämässä Tulevaisuus tehdään nyt – palvelutuottajajärjestöt valintojen edessä -webinaarissa 12.10.2021. Tilaisuudessa esitellään raporttia tarkemmin ja kuullaan puheenvuorot muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn edustajalta sekä kahdelta erilaiselta palveluntuottajajärjestöltä.

Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Miia Nahkuri.