Kelan kuntoutusta kehitetään vuoropuhelussa järjestöjen kanssa – järjestöjen Kela-kyselyn ehdotusten käsittely jatkuu


Etusivu / Uutiset / Kelan kuntoutusta kehitetään vuoropuhelussa järjestöjen kanssa – järjestöjen Kela-kyselyn ehdotusten käsittely jatkuu

SOSTE pyysi loppuvuodesta 2021 järjestöiltä ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia saatiin runsaasti. Kysely käynnisti prosessin, jossa SOSTE jäsenjärjestöineen on käynyt Kelan kanssa kehittävää vuoropuhelua useammasta eri sisältöteemasta. Huhtikuussa oli vuorossa kuntoutusta koskevien kehittämisehdotusten käsittely.

Lue lisää: Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi

Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa monipuolisia sisältöjä

Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa toivottiin mm. pidempiä etuuspäätöksiä vakiintuneissa tilanteissa, sähköisten hakumahdollisuuksien monipuolistamista ja digilaitteiden ulottumattomissa oleville asiakasryhmille esimerkiksi puhelimitse tapahtuvan hakemisen lisäämistä.

20.4. pidetyssä tapaamisessa Kela toi esille, että heilläkin on tavoitteena pitkien päätösten lisääminen. Kela kuitenkin näkee, että kuntoutuksen tarve voi vaihdella vakiintuneessakin tilanteessa. Kuntoutus pohjautuu julkisen terveydenhuollon tekemiin kuntoutussuunnitelmiin. Jos kuntoutussuunnitelmassa kuntoutuksen tarve on arvioitu 1-3 vuodelle, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätös on mahdollista tehdä tälle ajalle. Hyvät ja ajantasaiset kuntoutussuunnitelmat ovat tästäkin näkökulmasta katsottuna asiakkaan etu ja on valitettavaa, että suunnitelmissa on paljon laadullista vaihtelua. Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa tärkeää suunnitelmien laadun kehittämiseksi.

Kuntoutushakemusta ei löydy vielä verkkoasioinnista, mutta sähköistä hakemista kehitetään parhaillaan vaiheittain. Kelan tavoitteena on, että tämän vuoden lopussa olisi jo jokin sähköinen versio käytettävissä. Myös sähköisen laskujenvälitysjärjestelmän pilotointi on käynnistymässä.

Suullinen hakeminen on kuntoutuksessa jo mahdollista ja sen käyttö on Kelan mukaan lisääntynyt. Erityisesti jatkopäätöksiä pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan Kelan aloitteesta asiakashaastattelulla eli ilman perinteistä hakemusta.

Vuoropuhelu kuntoutuksen kehittämiseksi jatkuu

Keskustelu Kelan kanssa jatkuu, seuraava tapaaminen on sovittu syyskuun alkuun. Kela on antanut vastaukset järjestöjen esittämiin kehittämisehdotuksiin myös kirjallisesti. Voit lukea kuntoutusta koskevat vastaukset alla olevasta linkistä.

[button class=”” text=”Katso SOSTEn kysymykset ja Kelan kaikki vastaukset (pdf)” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2022/05/SOSTEn-Kela-kysely-koonti-ehdotuksista-paivitetty-kaikki-vastaukset-10-05-2022.pdf” ]