Komission kevätpaketti: SOSTEn pääsihteeri tuki sosiaaliturva­uudistusta keskustelu­tilaisuudessa


Etusivu / Uutiset / Komission kevätpaketti: SOSTEn pääsihteeri tuki sosiaaliturva­uudistusta keskustelu­tilaisuudessa

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas osallistui tiistaina 13.6. Helsingissä Euroopan komission Suomen edustuston järjestämään keskustelutilaisuuteen komission toukokuussa julkaisemasta talouspolitiikan EU:n ohjausjakson kevätpaketista. Kevätpaketti sisältää kaikkien EU-maiden maa-analyysit ja esitykset jäsenvaltioiden maakohtaisiksi suosituksiksi.  

Suomelle ehdotetut maakohtaiset suositukset koskevat muun muassa energian hinnannousua, talouspolitiikkaa, sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta sekä niin kutsuttua Semester-prosessia.  

Keskustelutilaisuudessa Kiukas tuki muun muassa komission näkemystä siitä, että Suomen sosiaaliturvauudistusta tulee jatkaa. Sosiaaliturvajärjestelmää on selkeytettävä ja sen joustavuutta on lisättävä erilaisten etuuksien, palvelujen ja ansiotulojen yhdistämiseksi. Nyt käynnistyvällä hallituskaudella on päästävä sosiaaliturvan konkreettisiin uudistuksiin. Yksi esimerkki on sosiaaliturvakomitean esittämä yhden perusturvaetuuden -malli. 

Maaraportissa tuodaan esille, että Suomi on etääntymässä kestävän kehityksen tavoitteissa nälän poistamisessa. Tämä on huolestuttava merkki. Kiukas muistutti, että järjestökentältä onkin tullut viestiä, että ruoka-avussa asiakasmäärät ovat olleet kasvussa jo useamman vuoden ajan.  

Maaraportti nostaa esiin myös huolen Suomen työllisyyden rakenteellisista haasteista. Kiukas kertoi, että järjestöjen erityisasiantuntemus on edelleen vajaakäytössä Suomen työllisyyden hoidossa. Osatyökyisten sekä pitkään työttömänä olleiden työllistymiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Aliedustettujen väestöryhmien parempi integroituminen työmarkkinoille on avainasemassa Suomen kansallisen työllisyysastetavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. 

Vertti Kiukas on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen toimikaudelle 2020–2025. Talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista. Tiistain keskustelussa oli järjestöjen lisäksi mukana muun muassa johtaja Luc Tholoniat komission talous- ja rahoitusasioiden pääosastolta sekä finanssineuvos Laura Vartia valtiovarainministeriöstä.  

Mikä on Semester-prosessi? 

Euroopan komission semester-prosessilla viitataan EU:n talouspolitiikan ohjausjaksoon, joka koostuu säännöllisistä talouspolitiikan koordinointitoimenpiteistä jäsenvaltioiden välillä. Semester-prosessi käynnistetään vuosittain ja se koostuu talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson valmistelusta ja toteuttamisesta. 

Semester-prosessi on osa laajempaa Euroopan talous- ja rahaliiton kehystä, jonka tavoitteena on edistää taloudellista vakautta, kilpailukykyä ja kestävää kasvua EU:ssa. Se tarjoaa välineitä ja suosituksia, joiden avulla jäsenvaltiot voivat kehittää talouspolitiikkaansa ja tehdä tarvittavia uudistuksia. Tavoitteena on edistää taloudellista yhteenkuuluvuutta ja vähentää taloudellisia eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä.