Koulutuspoliittinen selonteko kiinnittää ansaitusti huomiota tasa-arvoon, mutta tavoitteellisuutta tarvitaan lisää


Etusivu / Uutiset / Koulutuspoliittinen selonteko kiinnittää ansaitusti huomiota tasa-arvoon, mutta tavoitteellisuutta tarvitaan lisää

SOSTE antoi tänään lausuntonsa koulutuspoliittisesta selonteosta. SOSTE pitää selonteon tavoitteita koulutustason nostosta, koulutuksellisesta tasa-arvosta sekä oppilaitosten yhteistyöstä kannatettavina, mutta edellyttää kunnianhimoisempia tavoitteita.

SOSTE katsoo, että koulutustason nostotavoitteiden tulee ulottua pidemmälle kuin vuoteen 2030. Vuonna 2040 tavoite tulisi olla, että 70% nuorista aikuisista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Tavoitteena tulee myös olla, että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen tutkinnon. Lisäksi 2021 alkaen toimeenpantavan oppivelvollisuuden pidennyksen vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa harkittava oppivelvollisuuden pidentämistä edelleen niin, että velvollisuus päättyisi pääosalla ikäluokasta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

”Niin koulutustason nostossa kuin tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää. Tämän soisi näkyvän vielä selvemmin selonteon tavoitteenasettelussa”, tiivistää SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.

SOSTE kiittää yhteiskunnallisen tasa-arvon monien ulottuvuuksien näkymistä koulutuspoliittisessa selonteossa. Alueellinen ja sosioekonominen eriarvoisuus kietoutuvat toisiinsa. Etlan tekemä tutkimus kertoo, että riittävän lähellä sijaitsevan toisen asteen koulutuksen puute vaikuttaa erityisesti matalasti koulutetusta perhetaustasta tulevien koulutukseen hakeutumiseen ja tulevaan koulutustasoon. Toisen asteen alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi oppilaitosten tulee tehdä yhteistyötä sekä peruskoulun että aikuiskoulutuksen kanssa esimerkiksi tilojen ja henkilökunnan osalta.

Jatkuvassa oppimisessa SOSTE korostaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. On selvitettävä laajasti eri keinoja, joilla työnantajille olisi mahdollista ja kannattavaa tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan. Näillä keinoin työnantajat saadaan kantamaan nykyistä suurempaa yhteiskuntavastuuta mm. osatyökykyisen ja vammaisten henkilöiden työllistymisestä.

Lue SOSTEn lausunto Koulutuspoliittisesta selonteosta.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.