Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning


Etusivu / Uutiset / Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning

Enligt SOSTE:s Finlands social- och hälsas direktör Anne Knaapi har organisationerna nu världens chans att gå med i ett omfattande samarbete för att bygga upp de nya landskapen. Knaapi talade idag till organisationernas verksamhetsledare på det traditionsenliga Organisationsledningens januariforum i Kyrkslätt.

”Organisationerna måste kraftigt börja arbeta med att synliggöra den egna verksamheten och det mervärde som organisationsarbetet ger till social- och hälsovårdens service och främjandet av välfärden”, uppmanar Knaapi.

Organisationerna har alla förutsättningar att lyckas. Så som det konstateras i social- och hälsovårdsministeriet utredning (Besök i landskapen med temat främjande av hälsa och välfärd, hösten 2017 – sammanfattning och fortsättningsåtgärder), finns det vilja att samarbeta med organisationerna och i fortsättningen ”skall den rikliga förekomsten av producerande lokalföreningar och fältets rikedom beaktas i landskapets egna beredning”. På samma sätt är det nödvändigt att aktivare ta med organisationernas övriga roller i beredningen.”

Således ska organisationerna vara med och skapa landskapens strukturer, men bara det räcker inte. Organisationerna måste skapa en gemensam agenda och vilja för strategiarbetet och ett gemensamt språk för styrningen av ekonomin och verksamheten.

”Vi behöver också förnyade verksamhetsmodeller, inom vilka organisationerna är landskapens strategiska kompanjoner där de är med i sin egen roll och med sina egna styrkor. För att uppnå resultat och effektivitet i arbetet förutsätts det nationellt stöd, lokalt kompanjonskap och framför allt en gemensam förbindelse från organisationsledningen.”

Anne Knaapi
SOSTE, direktör, biträdande generalsekreterare
040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi