Lasten terveysfoorumi: Alkoholipolitiikka ei saa heikentää lasten ja nuorten turvallisuutta


Etusivu / Uutiset / Lasten terveysfoorumi: Alkoholipolitiikka ei saa heikentää lasten ja nuorten turvallisuutta

Alkoholipolitiikan vaikutukset eivät kohdistu ainoastaan elinkeinoon, vaan sillä on merkittävät sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset väestöön, erityisesti lapsiin ja nuoriin.    

 Alkoholilla on merkittävät terveydelliset haitat nuoren kasvulle ja kehitykselle. Nuorena aloitetulla alkoholinkäytöllä on laajat vaikutukset elämään. Nuoren aivot kehittyvät edelleen, ja alkoholi on siksi erityisen haitallista nuorelle. Hyvin nuorena alkoholinkäytön aloittaneilla on todettu muita heikompaa koulumenestystä sekä kasvanut riski päihdeongelmaan aikuisena. Nuorella on aikuista suurempi riski saada alkoholimyrkytys. Lisäksi tapaturmien ja väkivallan riski kasvaa humalassa. ”Vaikka nuorten alkoholin käytössä on tapahtunut hyvää kehitystä, alkoholipolitiikan tulee tukea samaa suuntaa myös jatkossa”, vaatii Lasten terveysfoorumin puheenjohtaja Päivi Christensen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä.  

Lapset ja nuoret joutuvat alkoholihaittojen kohteeksi tahtomattaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) tehdyssä tutkimuksessa on laskettu, että alle 18-vuotiaita lapsia, joiden vanhemmalla on vakava päihdeongelma, on Suomessa arviolta 65 000 – 70 000. Lisäksi lapset voivat kokea humalassa olevan ihmisen käyttäytymisen pelottavana ja aggressiivisena.  

Lapsuuden kodin liiallinen alkoholin käyttö jättää pitkät jäljet myös aikuisuuteen. Varhaisen vuorovaikutuksen toimimattomuus, luottamusta kasvattavan lähiympäristön puuttuminen, liian aikainen vastuunkanto ja vääristyneet perheroolit vaikuttavat yksilön aikuisuuteen monin tavoin.  

Tutkitusti alkoholin mainonnalla ja näkyvyydellä on vaikutuksia siihen, kuinka nuoret aloittavat käyttämään alkoholia. Asiantuntija-arvioiden mukaan viinien tuominen ruokakauppoihin toisi myös väkevät alkoholijuomat, koska Alkon yksinoikeusjärjestelmän perusta murenisi. ”Todennäköisesti Alkon monopolin purkaminen lisäisi haittoja erityisesti niille, joilla jo on ennestään ongelmia alkoholin käytön kanssa”, painottaa Aseman Lapset ry:n kouluttaja Gabriela Langinauer

Viinien ja sitä mukaa väkevien viinojen tuominen ruokakauppaan altistaa lapset ja nuoret alkoholiteollisuuden markkinoinnille, kun tuotteiden ulkonäköä tai esille panoa ei ole säädelty. Erikoisliikkeessä alaikäisten asiointia on helpompi valvoa ja näin ollen alkoholimainonnalle ei tule altistuneeksi muiden ostosten yhteydessä.  

Viinien ja väkevien alkoholijuomien tuominen ruokakauppoihin lisäisi niiden näkyvyyttä ja saatavuutta lasten ja nuorten parissa, millä olisi heidän turvallisuuttaan heikentäviä seurauksia. Lasten ja nuorten arkiympäristöön ei tule lisätä enempää alkoholia. 

Lisätietoja

Lasten terveysfoorumi (LTF) on SOSTEn koordinoima järjestöverkosto, jonka muodostaa 20 järjestöä hyvinvoinnin eri alueilta.