Lokakuun 1. päivänä juhlistetaan kansalaisvaikuttamista ja järjestöjä


Etusivu / Uutiset / Lokakuun 1. päivänä juhlistetaan kansalaisvaikuttamista ja järjestöjä

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietetään jo seitsemättä kertaa Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää. Ensi vuodesta lähtien päivä löytyy myös kalentereista niin sanottuna vakiintuneena liputuspäivänä. Miina Sillanpään Seuran aloitteesta samana päivänä vietetään jo viidettä kertaa kaikkien järjestöjen ja yhdistysten omaa Järjestöjen päivää.

SOSTE kutsuu järjestöt mukaan juhlistamaan järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen päivää.
”On hienoa, että tämä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä nostettiin viime vuonna vakiintuneiden liputuspäivien joukkoon. Suomalaisten järjestöjen selkärankana toimivat tämän päivän Miina Sillanpäät, ihmiset jotka ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa toisten hyväksi, haluavat muuttaa maailmaa ja auttavat muita”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Viime vuodet ovat taas tehneet näkyväksi, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat ketteriä reagoimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Vuoden 2015 pakolaisaallossa, koko koronapandemian ajan sekä helmikuussa käynnistyneen Ukrainan sodan aikana sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tarjonneet niin henkistä kuin fyysistä tukea ja apua avun tarpeessa oleville. On varmistettava, että järjestöillä on riittävät toimintamahdollisuudet, jolloin ihmisten auttamishalu pystytään hyödyntämään ja kohdentamaan tarpeelliseen toimintaan”, jatkaa Vertti Kiukas.

Kansalaisjärjestöjen merkitys korostuu epävakaina aikoina

Miina Sillanpään tekemää työtä vaaliva Miina Sillanpää Seura näkee, että kansalaisjärjestöjen tekemän työn merkitys korostuu erityisesti näinä epävakaina aikoina.

Miina Sillanpään seuran hallituksen liputuspäivän kannanotossa ollaan huolissaan vähävaraisten ihmisten elämäntilanteesta, nyt kun hinnat nousevat kiihtyneen inflaation myötä. ”Kansalaisjärjestöt tekevät työtä ihmisten kanssa ruohonjuuritasolla. Pitämällä kaikki mukana yhteiskunnassa, järjestöt voidaan nähdä yhteiskunnan ja yhteisöjen vakauden ja kiinteyden tukijoina”, sanoo Miina Sillanpää Seuran puheenjohtaja Marita Ruohonen.

”Nyt kun elinkustannukset ovat poikkeuksellisen voimakkaassa nousussa, välttämättömien elintarvikkeiden, energian ja palvelujen hintojen nousu kuormittaa erityisesti ihmisiä, joilla jo ennestään on vaikeuksia selviytyä. Tarvitaan kohdennettua tukea köyhille ja pienituloisille ihmisille ja perheille”, toteaa Marita Ruohonen.

Järjestöjen päivä näkyy sosiaalisen median kanavissa tunnisteilla #järjestöjenpäivä #miinasillanpää.

Lue lisää: