Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksessa hyvinvointialueilla? – tiedot järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa löytyvät nyt yhdestä paikasta


Etusivu / Uutiset / Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksessa hyvinvointialueilla? – tiedot järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa löytyvät nyt yhdestä paikasta

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sivuilta löytyy nyt uutta tietoa hyvinvointialueittain. Järjestöjen sote-muutostuki on koonnut sivustolle katsauksen kunkin hyvinvointialueen tilanteesta: mitä hyvinvointialueen valmisteluun sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman eri hankkeiden sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja mitä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä.

Lue lisää: Järjestöt sote-toimeenpanossa Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan verkkosivuilla

Sivuston tietoja päivitetään, kun tietoa tulee lisää tai tiedot muuttuvat. Hyvinvointialueiden välillä on suuriakin eroja, koska valmistelua tehdään alueilla luotujen omien rakenteiden mukaisesti. Sivustolle koottua tietoa voi hyödyntää kehittämis- ja vaikuttamistyössä omalla alueella.

”Järjestöjen vahva mukanaolo hyvinvointialueen valmistelussa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä on sote-uudistuksen onnistumisen kannalta oleellista. On tärkeää tehdä näkyväksi ja sitä kautta myös kannustaa hyvinvointialueita ottamaan järjestöt mukaan tähän työhön”, muistuttavat Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström SOSTEsta ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sihteeri, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula.

Sivuston päivittämisestä vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys. Sivuston yhteyshenkilö on Ari Harakka (ari.harakka@pksotu.fi). Muutostuen järjestöasiantuntijat tukevat järjestöjä ja tiedottavat alueensa tapahtumista ja toiminnoista.

Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla sote-Suomeen

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. SOSTE vastaa muutostuen kansallisesta koordinoinnista, ja maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Lisätietoja antavat Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja, Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sihteeri Elina Pajula: 050 558 7460, elina.pajula@pksotu.fi.

Kaikkien Järjestöjen sote-muutostuen tekijöiden yhteystiedot löydät verkkosivuilta: soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki