Miten saada järjestöjen tuki ja palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia? – Kymenlaaksossa keksittiin ratkaisu pulmaan viidessä minuutissa


Etusivu / Uutiset / Miten saada järjestöjen tuki ja palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia? – Kymenlaaksossa keksittiin ratkaisu pulmaan viidessä minuutissa

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevä ammattilainen pystyisi ohjaamaan apua tarvitsevan asiakkaan järjestöjen tuen ja palveluiden äärelle?

Tämä on yksi järjestöjen isoista haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kymenlaaksossa järjestöt sekä kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä Kymsote ovat parhaillaan selättämässä haastetta yhdessä keksityllä ratkaisulla.

Kun Kymsoten kanssa oli päästy pohtimaan järjestöjen ottamista mukaan sote-palveluiden kehittämiseen, idea tavasta saada järjestöjen toiminta osaksi palveluvalikoimaa syntyi lopulta noin viidessä minuutissa, kertoo Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuuden järjestöasiantuntija Henna Hovi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä.

Järjestötietoa osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta

Kymsotessa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön on valmistumassa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman PATA-hankkeen osana digitaalinen alusta, jonka tarkoitus on helpottaa asiakkaiden ohjaamista erilaisten palveluiden äärelle. Yksi alustan ominaisuuksista on palvelukatalogi, jonka sisältämän tiedon avulla sote-ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan tämän tarvitseman palvelun tai tuen luokse. Tästä Henna Hovi ja projektivastaava Johanna Niilo-Rämä Kymsotesta saivat idean: mitä, jos järjestöt saisivat oman osionsa sote-ammattilaisten palvelukatalogiin?

Kun järjestötietoon pääsisi palvelukatalogin kautta, esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksessa asiakkaita ohjaava ammattilainen voisi katalogin avulla etsiä asiakkaalle sopivaa tukea tai palvelua myös järjestöiltä. Kun perusratkaisu oli keksitty, oli ratkaistava vielä pari käytännöllistä pulmaa: jotta ammattilainen voisi ohjata asiakkaan järjestöjen tarjoaman tuen ääreen, tarvitaan ensiksikin tietoa paikallisten järjestöjen toiminnasta ja toiseksi pääsy palvelukatalogista järjestöjen tietojen äärelle.

Graafinen kuvaus toimitntamallista. Sisältö on selitetty teksitssä.

Siksi Kymenlaakson alueen järjestöjä on Henna Hovin mukaan neuvottu laatimaan loppukesään mennessä yleiskuvaus toiminnastaan eri teemoihin keskittyvissä järjestöverkostoissa. Järjestöjen alakohtaiset yleiskuvaukset on tarkoitus syöttää palvelukatalogiin, mutta tarkempi tieto järjestöistä löytyisi linkin päästä Kaakkois-Suomen alueen kansalais- ja järjestötoimijoita kokoavasta Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelusta.

”Ei ole tarkoitus, että palvelukatalogi heikentäisi Yhdistysinfo.fi:n asemaa”, projektivastaava Johanna Niilo-Rämä Kymsotesta sanoo.

Voisiko sama malli toimia myös muualla Suomessa?

Digitaalista palvelukatalogia on tarkoitus kokeilla Kymsoten alueella jo alkusyksystä terveysasemilla ja ikääntyneiden neuvontapalvelussa. Palvelukatalogi on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman monessa asiakasneuvontapaikassa loppuvuoden aikana. Kehitystyö jatkuu tosin senkin jälkeen, Niilo-Rämä kertoo.

Lue lisää: Kymsoten toimintamallin kuvaus Innokylässä: Järjestötieto osaksi sote-ammattilaisten asiakasohjausta

Järjestöasiantuntija Henna Hovi kannustaa pohtimaan, voisiko järjestötiedon saaminen osaksi sote-ammattilaisen asiakasohjauksen välinettä olla myös muualla Suomessa toimiva keino tuoda järjestöjen tuki ja apu osaksi sote-uudistuksen myötä uusiutuvia sosiaali- ja terveyspalveluita.

”Tämä on yksi konkreettinen kärki, jolla voisi avata keskustelua julkisen puolen suuntaan”, Hovi vinkkaa.

Järjestöjen sote-muutostuki sitoo järjestöt osaksi sote-uudistusta

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että ihmiset saavat apua ja tukea sosiaali- ja terveysjärjestöiltä myös sote-uudistuksen jälkeen.

Lue lisää: Järjestöjen sote-muutostuki SOSTEn verkkopalvelussa

Osana työtään Järjestöjen sote-muutostuki nostaa esiin toimintamalleja, joiden avulla järjestöjen toimintaa ja osaamista voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lue lisää: Alueellisten toimintamallien kuvaukset Innokylässä