Miten valita järjestöjen edustajat hyte-neuvotteluihin hyvinvointialueella? – Vinkkilistat tarjoavat ratkaisuja vuosittaisten neuvottelujen käytännön kysymyksiin

Kuvan keskellä on yhteistyötä kuvaavia kuvituskuvia esimerkiksi yhteen liitetyistä käsistä ja yläpuolella teksti vinkkejä onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin järjestöille ja hyvinvointialueille. Kuvien alapuolella ovat SOSTEn, Järjestöjen, Kuntaliiton ja Hyvil Oy:n logot.

Etusivu / Uutiset / Miten valita järjestöjen edustajat hyte-neuvotteluihin hyvinvointialueella? – Vinkkilistat tarjoavat ratkaisuja vuosittaisten neuvottelujen käytännön kysymyksiin

Miten valita järjestöjen edustaja tai edustajat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluihin? Entä millaisia näkökulmia järjestöt voivat tuoda hyte-neuvotteluissa käsiteltäviin asioihin?

Näihin kysymyksiin tarjoavat ratkaisuja SOSTEn, Järjestöjen sote-muutostuen, Kuntaliiton ja Hyvil Oy:n vinkkilistat onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin. Listoista toinen on suunnattu järjestöille ja toinen hyvinvointialueille.

Vinkkejä järjestöille onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin hyvinvointialueen kanssa

  1. Seuraa hyvinvointialueen viestintää neuvottelujen järjestämisestä ja tuloksista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelujen järjestämisestä vastaa hyvinvointialue, jonka viestintää hyte-neuvottelujen ajankohdasta, tavasta ja sisällöstä kannattaa seurata. Entä miten järjestöedustajat neuvotteluihin valitaan? Seuraa viestintää neuvottelujen tuloksista jälkikäteen.
  2. Osallistu järjestöedustajan valintaan. Osallistu järjestöedustajan valitaan yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Paikkoja, joissa valintoja voidaan tehdä, ovat alueen järjestöyhteistyön rakenteet, kuten järjestöneuvottelukunnat ja järjestöjen verkostot. Näin voidaan varmistaa, että monimuotoisen järjestökentän ääni kuuluu neuvotteluissa.
  3. Pohdi yhdessä muiden alueen järjestöjen kanssa aiheita, joita hyte-neuvotteluissa käsitellään. Hyte-neuvotteluissa neuvotellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Mitä tarjottavaa alueen järjestöillä voisi olla näihin teemoihin? Järjestöjen yhteinen ääni kuuluu paremmin, joten viestiä kannattaa miettiä yhdessä

Lista perustuu SOSTEn, Järjestöjen sote-muutostuen, Kuntaliiton ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 14.–15.3.2023 pitämien verkkotyöpajojen osallistujien vastauksiin.

Sekä yllä olevan järjestöille suunnatun että hyvinvointialueille suunnatun vinkkilistan onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin löydät Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuudesta Innokylä-verkkopalvelusta pdf-muodossa.

Ensimmäiset hyte-neuvottelut ovat useilla alueilla edessä syksyllä

Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevät hyvinvointialueella alueen lisäksi myös muut julkiset toimijat, järjestöt ja yksityiset yritykset.

Vuosittaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut ovat myös järjestöille tärkeä paikka osallistua hyvinvointialueyhteistyöhön käytännössä. Osalla Suomen hyvinvointialueista neuvotteluja on harjoiteltu tai ne on pidetty, mutta suurimmalla osalla alueista neuvottelut ovat vielä edessä.

Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström SOSTEsta muistuttaa, että järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyö voi parhaimmillaan vahvistaa ymmärrystä hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan tavoitteista ja näkökulmista.

”Onnistuessaan yhteistyö auttaa nostamaan ihmisen hyte-toiminnan keskiöön ja siten vahvistamaan osallisuutta”, Hahl-Weckström sanoo.

Laajemman koosteen SOSTEn, Järjestöjen sote-muutostuen, Kuntaliiton ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n maaliskuisten järjestöyhteistyön verkkotyöpajojen annista löydät niin ikään Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuudesta Innokylä-verkkopalvelusta.

Lisätietoja: