Nimeä edustajasi uuteen terveyden edistämisen verkostoon


Etusivu / Uutiset / Nimeä edustajasi uuteen terveyden edistämisen verkostoon

SOSTE käynnistää Terveyden edistämisen verkoston toiminnan syyskuun aikana. Mukaan toivotaan SOSTEn jäsenistä asiantuntijoita, jotka työskentelevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja primääriehkäisyn parissa. Nimeä edustaja sähköpostilla SOSTEn erityisasiantuntija Ritva Varamäelle osoitteeseen ritva.varamaki@soste.fi. Verkoston ensimmäinen kokous pidetään syyskuun puolivälissä. Verkoston puheenjohtajana toimii SOSTEn hallituksen jäsen johtaja Viveca Hagmark Folkhälsanista.

Aloite verkostosta tuli jäseniltä

Tarve terveyden edistämisen verkoston perustamisesta on lähtenyt jäsenistöstä. Aloitteen verkoston perustamisesta SOSTEen tekivät Diabetesliitto, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, Raittiuden Ystävät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule, Selkäliitto ja Suomen Luustoliitto. Verkoston tarvetta kartoitettiin myös kysellä, johon vastanneista 17 järjestöstä kaikki ilmoittivat kiinnostuksensa verkoston toimintaan osallistumisesta. Vastaajista yli 80 % työskentelee pääasiassa terveyden edistämisen tai primääriehkäisyn parissa.

Verkostossa vaikutetaan ja tehdään yhteistyötä

Toiminnan painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä primääriehkäisyssä. Hoito ja kuntoutus on rajattu toiminnan ulkopuolelle, koska SOSTEssa on niille omat verkostonsa.

Verkoston tehtävänä on terveyden edistämisen tietopohjan vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyen sote-uudistukseen, julkisen sektorin järjestö-yhteistyöhön, rahoitukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Verkosto toimii myös järjestöjen toiminnan ja yhteistyön tehostamiseksi sekä terveyden edistämisen näkyväksi tekemiseksi. Verkostossa panudutaan muun muassa hyvien käytäntöjen jakamiseen, yhteistyön kehittämiseen sekä toiminnan vaikuttavuuteen. Verkoston tavoitteenasettelu ja tehtävät tarkentuvat toiminnan alkaessa.

Korona-epidemia korostaa ehkäisevän työn merkitystä

Korona-epidemia pakottaa osaltaan siirtämään jatkossa terveydenhuollon painopistettä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön. Järjestöjen mukana pysyminen yhteistyössä edellyttää sote-järjestöjen toiminnan näkyväksi tekemistä.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Ritva Varamäki. Tutustu SOSTEn järjestöverkostoihin.