Skip to content

Järjestöverkostot

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.


Det svenskspråkiga nätverket

Nätverket är för anställda inom SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet. Nätverket träffas 2-4 gånger per år och mötesspråket är svenska. Ansvarsperson på SOSTE är Maria Helsing-Johansson.

EAPN-FIN – Suomen köyhyyden vastainen verkosto

Verkosto on avoin ja aktiivinen verkosto köyhyyttä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Lue lisää osoitteessa eapn.fi. Toimintaa koordinoi SOSTEssa Anna Järvinen.

Euroopan terveet koulut -verkosto

Verkoston tavoitteena on kouluyhteisön kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen terveys- ja hyvinvointiajattelun ja sen mukaisen toiminnan kytkeytyminen koko kouluyhteisön arkeen. SOSTEssa toiminnasta vastaa Päivi Nykyri.

Järjestöviestijöiden verkosto

Verkosto on suunattu SOSTEn jäsenjärjestöissä viestinnän töitä tekeville. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ajankohtaisten aiheiden ympärille. Liity mukan pyytämällä pääsyä suljettuun Facebook-ryhmään. Toiminnasta vastaa SOSTEssa Sami Suominen.

Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto

Verkoston tavoitteena on tarjota tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Ilmoittaudu verkostoon. SOSTEssa toiminnasta vastaa Riita Kittilä.

Kuntoutusverkosto

Kuntoutusverkosto, Kuve, toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi ja se on voin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille. Tutustu toimintaan ja osallistu Innokylässä. Vastuuhenkilönä toimii Päivi Opari.

Lasten terveysfoorumi

Foorumi on koostuu järjestöistä ja se edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Lue lisää ja osallistu Innokylässä. Vastuuhenkilönä toimii Päivi Nykyri.

Pienjärjestöt

Verkosto kokoaa pienet valtakunnalliset sote- ja sivistysjärjestöt. Tapaamisia on noin neljä kertaa vuodessa. Tutustu toimintaan ja osallistu Innokylässä. Toimintaa koordinoi SOSTEssa Riitta Kittilä.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (Potka) on avoin verkosto Sosten jäsenjärjestöille, jotka työskentelevät potilasasioiden parissa. Tutustu toimintaan ja liity Innokylässä. Toiminnasta vastaa Päivi Opari.

Sosiaaliseniorit-verkosto

Sosiaaliseniorit-verkosto koostuu eläkkeellä olevista sosiaalialalla eri tehtävissä järjestöissä, kunnissa, valtiolla tai yksityisissä työpaikoissa toimineista henkilöistä. Verkosto pitää syksyisin kaksipäiväisen tapaamisen yhteistyössä sellaisen organisaation kanssa, joka haluaa esitellä nykyisiä suunnitelmiaan ja toimintaansa ja saada palalutetta ja arviointia. Toiminnasta vastaa SOSTEssa Riitta Ikonen.

Tietosuojaverkosto

Verkosto tukee järjestöjä tietosuojaan liittyvissä asioissa. Verkostossa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Verkostoon voivat liittyä tietosuoja-asioiden kanssa työskentelevät sekä muut aiheesta kiinnostuneet järjestötoimijat. Toiminnasta vastaa Maarit Päivike.

Toiminnanjohtajaverkosto

Verkosto on suunnattu SOSTEN varsinaisten jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille. Toiminnanjohtajaseura ja SOSTE vastaavat verkoston toiminnasta.  Yhteyshenkilönä toimii SOSTEssa Vertti Kiukas.

Vahva-verkosto

Vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Verkostosta vastaa SOSTEssa Ritva Varamäki.

YTY-seniorit

Verkosto kokoaa valtakunnallisten sote-järjestöjen eläkkeelle jääneitä toiminnanjohtajia. Vastuuhenkilönä toimii Riitta Ikonen.