Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin


Etusivu / Uutiset / Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin.

Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen:

Enligt den regeringsproposition 45/2020 som ledde till stiftandet av lagen gäller undantagen inte sådana föreningar som redan flyttat ärenden som normalt behandlas på vårmötet till höstmötet 2020. Föreningar som har flyttat sina vårmöten att hållas i samband med höstmötet efter den 30.9.2020 behöver inte på grund av undantagslagen återta redan fattade beslut om senareläggning av möten.

Föreningarnas styrelser bör i samband med beslut om mötens tidtabeller ändå alltid ta i beaktande, utöver föreningens stadgar, bland annat vilka ärenden som ska beslutas om,  vilka hälsoaspekterna är med tanke på föreningens medlemskår, samt att uppskjutandet inte får orsaka skada åt föreningen eller dess medlemmar.

Mera info ges av SOSTEs jurist Patrik Metsätähti.

På Finska: Youtube inspelning av Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana -webinar organiserad av Sivis och SOSTE.