Nyt on aika tukea rakenteiden muutosta


Etusivu / Uutiset / Nyt on aika tukea rakenteiden muutosta

Ministeri Erkki Liikasen ja valtiosihteeri Henrik Haapajärven työryhmät ovat etsineet keinoja sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen valtionavustustoiminnan uudistamiseksi. Keskeinen toimenpide on avustusmäärärahan irrottaminen Veikkauksen tuotoista.

Toimintaan ja olosuhteisiin

Järjestöjen perusteltu huoli kohdistuu avustusmäärärahan vuosittaiseen tasoon ja sen kehityssuuntaan. Järjestöissä tarvitaan ratkaisuja, joilla pitkäjänteinen, ihmisten tarpeisiin perustuva järjestötoiminta on mahdollista. Ihmisten tarpeet eivät ole vähentyneet valtionavustusuudistusprosessin myötä. Käynnissä oleva koronapandemia on entisestään lisännyt avun tarvetta. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat reagoineet pandemian aikana akuutteihin tarpeisiin, muovanneet toimintojaan muuttuvissa olosuhteissa ja tehneet parhaansa käytettävissä olevin resurssein.

Kohti nopeasti muuttuvia tarpeita

Koronapandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja. Etätyö on yleistynyt ja kehitys voi jäädä pysyväksi. Kehityskulku tulee vaikuttamaan toimitilojen kokoon tai sisältöön. Järjestöt suunnittelevat muuttoa, toimitilojensa pienentämistä, vaihtamista tai ratkaisuja, joissa useampi järjestö voi hyödyntää samoja tiloja.

Muutokset vaativat resursseja ja niitä tarvitaan nyt. Myös uudistusten koordinaatiolle on tarvetta. Esimerkiksi 20 toimitilan uudistaminen pääkaupunkiseudulla tuo vuodessa noin 400 000 euron säästöt, jos järjestöt pääsevät eroon noin viidenneksestä turhia neliöitään. Uudistustarvetta löytyy koko maasta.

Yhteistoiminnalla vähennetään riskejä

Uusien toimitilojen löytäminen pääkaupunkiseudulla ei ole vaikeaa. Vanhoista eroon pääseminen voi olla työläämpää tai käytännössä mahdotonta pitkien vuokrasopimuksien takia. Uusia toimitiloja on tarjolla ja niitä voi muokata tarvetta vastaaviksi, mutta edellytyksenä on usein pitkä vuokrasopimus. SOSTEn alkuvuodesta julkaistavan selvityksen mukaan vain harvalla järjestöllä on mahdollisuus saada lyhytaikaista lisätilaa kiinteistöstä, jossa toimivat. Joustava tilan käyttö on osa toiminnan tehostamista ja varautumista.

SOSTEn selvityksen mukaan järjestöillä on tarve järjestellä toimitiloja ja lisätä yhteistyötä. Myös tilapäisen työpisteen vuokraamiselle on tarvetta. Koordinoidulla yhteistyöllä voidaan vähentää riskejä ja ammattimaisella avulla tukea matkaa kohti uutta normaalia.

Lisätietoja antavat SOSTEn erityisasiantuntija Ari Inkinen ja hallintopäällikkö Miikka Lönnqvist.

Esitysmateriaali