Raportti: Järjestöjen merkityksen tunnetuksi tekeminen ja ajantasainen tieto muutostuen suurimpia ansioita 

Järjestöjen sote-muutostuen logo.

Etusivu / Uutiset / Raportti: Järjestöjen merkityksen tunnetuksi tekeminen ja ajantasainen tieto muutostuen suurimpia ansioita 

Järjestökentän merkityksen selkiyttäminen sekä ajantasainen tieto järjestöjen tilanteesta niin koko maassa kuin eri hyvinvointialueillakin. Nämä ovat hyvinvointialueiden edustajien ja järjestöjen mielestä Järjestöjen sote-muutostuen suurimmat ansiot, selviää Järjestöjen sote-muutostuen ulkoisen arvioinnin raportista.

Finnish Consulting Groupin (FCG) tekemän arviointiraportin mukaan hyvinvointialueiden vastaajista lähes jokainen (90 %) oli saanut Järjestöjen sote-muutostuelta ajantasaista tietoa tai tilannekuvaa järjestökentästä. Lähes 80 prosenttia heistä koki, että Järjestöjen sote-muutostuki oli selkiyttänyt hyvin järjestöjen merkitystä hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestövastaajista yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että muutostuelta saatu ajankohtainen tilannetieto oli ollut hyödyllistä esimerkiksi vaikuttamistyön ja toiminnan suunnittelun kannalta. Järjestövastaajat korostivat erityisesti muita alueita koskevan ja valtakunnallisen tilannetiedon tärkeyttä. Järjestöjen sote-muutostuki oli raportin mukaan tarjonnut hyvää ylätason perspektiiviä järjestöjen toimintakenttään.

”Järjestöjen tärkeyttä, niiden tarjoamaa monipuolista tukea ja järjestölähtöisiä palveluja ei riittävästi tunneta. Muutostuen tuottama tieto on ollut erittäin tärkeää hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyön ja kumppanuuksien rakentumisen kannalta. Ihmiset ja hyvinvointialueet eivät pärjää ilman järjestöjä, ja jatkossa järjestöjen erityisosaaminen on entistä tärkeämpää hyvinvointialueille”, sanoo Järjestöjen sote-muutostuen ohjausryhmän puheenjohtaja ja SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Särkelä

Järjestöt tarvitsevat tukea myös jatkossa 

Laajalla järjestökentällä oli Järjestöjen sote-muutostukea kohtaan paljon erilaisia odotuksia. Ne eivät raportin mukaan kaikilta osin täyttyneet jokaisella hyvinvointialueella. 

Arviointiraportin perusteella sekä hyvinvointialueet että järjestöt kaipaavat kuitenkin Järjestöjen sote-muutostuen kaltaista tukea myös jatkossa, koska työ hyvinvointialueilla on vielä kesken. Jatkotuen näki tarpeelliseksi yli 80 prosenttia järjestövastaajista ja myös hyvinvointialueiden vastaajista lähes 80 prosenttia. 

”Sote-muutostuen jatkolle on tarve, koska yhteistyön rakenteet ja käytännöt eivät vielä ole hyvinvointialueilla valmiit. Tukea tarvitaan edelleen muun muassa hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyön rakenteiden muodostumiseen ja kehittymiseen”, sanoo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Heinonen.

Tukea kaivataan myös esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, järjestöjen alueellisen tunnettuuden lisäämiseen sekä järjestöjen erityisosaamisen rakentumiseksi osaksi palvelupolkuja.

Vastaajia kaikilta hyvinvointialueilta 

FCG:n toteuttaman ulkoisen arvioinnin tavoitteena oli selvittää, mitä lisäarvoa Järjestöjen sote-muutostuen toiminnasta oli ollut toiminnan keskeisille kohderyhmille: sosiaali- ja terveysjärjestöille, yhdyspintatyöskentelyssä ja järjestöyhteistyössä mukana olleille julkisille toimijoille hyvinvointialueilla ja Helsingissä sekä kansallisille toimijoille eli sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Arviointia varten haastateltiin yhteensä 70:tä henkilöä: sosiaali- ja terveysjärjestöistä haastateltiin 44:ää edustajaa (kaksi per hyvinvointialue), julkisista toimijoista 22:ta edustajaa (yksi per hyvinvointialue ja yksi Helsingistä). Lisäksi arviointia varten haastateltiin yhteensä neljää STM:n ja THL:n edustajaa.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostaman Järjestöjen sote-muutostuen tehtävänä on ollut tukea järjestöjä varmistamaan paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Lisätietoja: