Satsaukset työllisyyteen jäivät riihessä odotetusti laihoiksi


Etusivu / Uutiset / Satsaukset työllisyyteen jäivät riihessä odotetusti laihoiksi

Tämän kevään kehysriihen painopisteenä eivät olleet työllisyyspoliittiset ratkaisut, mikä oli odotettavaa. Kehysriihen työllisyyteen liittyvät päätökset olivat ennen kaikkea jo valmistelussa olevia asioita. Vaikka hallitus on melkein saavuttanut asettamansa työllisyystavoitteen, tarvitaan vielä investointeja erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen. Tämä siksi, että pitkäaikaistyöttömyys on yhä huolestuttavan korkealla, eikä osatyökykyisten työttömyys laske hyvistä toimista huolimatta. Vaarana on, että suuri joukko syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle, ellei työttömyyttä saada katkaistua ajoissa.  

Mitä hyvää

Mitä huonoa

Mitä seuraavalla vaalikaudella pitää tehdä

Lue lisää SOSTEn kehysriihikannanotosta: SOSTE vaatii hallitusta kiirehtimään sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistusta