Sosiaali- ja terveys­järjestöjen määrä pysynyt lähes ennallaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa kuvaava kuvakollaasi, jossa kuvia erilaisista järjestöjen toiminnoista.

Etusivu / Uutiset / Sosiaali- ja terveys­järjestöjen määrä pysynyt lähes ennallaan

Suomessa on edelleen noin 11 000 sosiaali- ja terveysjärjestöä. Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä oli 10 708, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 lukuun on laskettu mukaan sote-alan rekisteröidyt yhdistykset Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä, säätiöt säätiörekisteristä sekä Suomen Punaisen Ristin paikallisosastot ja piirit.

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa 2023 (pdf) (innokyla.fi)

Vuoden 2022 aikana lopetettiin 210 sote-yhdistystä ja uusia perustettiin 205.

Sote-alan säätiöiden määrä pysyi ennallaan, sillä lakkautettuja ja uusia säätiöitä oli yhtä paljon. Vuonna 2022 lopetettiin kuusi vanhaa ja perustettiin kuusi uutta sote-säätiötä.

Tieto järjestökentän kehityksestä on tärkeää myös hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaavat hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

SOSTE selvitti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen lukumäärät myös hyvinvointialueittain. Eniten sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Helsingissä (1 799), toiseksi eniten Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (938) ja kolmanneksi eniten Pirkanmaan hyvinvointialueella (935).

”Määrällinen tieto järjestökentän kehityksestä muodostaa tärkeän perustan esimerkiksi hyvinvointialueiden järjestöyhteistyölle. Suureen järjestöjoukkoon mahtuu monenlaista osaamista ja toimintaa, joka on tärkeää ottaa käyttöön uudistuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä”, sanoo Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikari SOSTEsta.

Lue lisää: Järjestöjen sote-muutostuki