Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta tukee hyvinvointialueita – uusi perehdytysmateriaali kertoo, mitä aluevaltuutetun on hyvä tietää järjestöistä


Etusivu / Uutiset / Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta tukee hyvinvointialueita – uusi perehdytysmateriaali kertoo, mitä aluevaltuutetun on hyvä tietää järjestöistä

Kuinka iso joukko ihmisiä sosiaali- ja terveysjärjestöjen piirissä on? Miten järjestöt voivat tukea hyvinvointialueita niiden tärkeissä tehtävissä?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia uusille aluevaltuutetuille suunnattu perehdytysmateriaali. Materiaalin on laatinut sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestöjärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki.

Järjestöjen osaaminen ja toiminta hyvinvointialueiden hyödyksi

Hyvinvointialueilla ja sote-järjestöillä on yhteinen tavoite: alueen asukkaiden hyvinvointi. Perehdytysmateriaalin tarkoituksena on valottaa aluevaltuutetuille sote-järjestökentän laajuutta sekä kertoa, miten järjestöt voivat toiminnallaan tukea hyvinvointialueita sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämisessä.

”Suomessa on lähes 11 000 sote-alan järjestöä, joihin kuuluu sekä koko maassa että paikallisesti toimivia järjestöjä. Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää järjestöjen asiantuntemus, monimuotoinen toiminta ja yhteydet erilaisiin ihmisryhmiin osana omaa toimintaansa”, sanoo Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström.

Järjestöt työskentelevät esimerkiksi erilaisten potilas- ja vammaryhmien ja eri ikäisten ihmisten parissa. Siten järjestöt pystyvät välittämään hyvinvointialueelle tietoa palveluita käyttävien ihmisten kokemuksista ja tarjoamaan alueelle apua palveluiden kehittämiseen.

Järjestöt ovat myös usein se taho, joka välittää heikoimmassa asemassa olevien ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten ääntä eteenpäin. Niillä on siten merkittävä tehtävä myös hyvinvointialueen asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa.

Tarjolla tietoa myös järjestöjen määristä eri hyvinvointialueilla

Materiaalia on tarkoitus käyttää aluevaltuutettujen perehdytystilaisuuksissa hyvinvointialueilla. Sitä voivat käyttää aluevaltuutettujen lisäksi myös vaikkapa hyvinvointialueiden viranhaltijat ja järjestöt oman vaikuttamistyönsä tukena. Perehdytysmateriaali on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuudesta Innokylä-verkkopalvelusta.

Lue lisää Innokylästä: Mitä järjestöt tarjoavat hyvinvointialueille? Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina (pdf)

Perehdytysmateriaalia voi täydentää tuoreilla hyvinvointialueittaisilla tiedoilla sosiaali- ja terveysjärjestöjen määristä. Hyvinvointialueittaisia järjestömääriä kuvaava materiaali perustuu Patentti- ja rekisterihallituksen tammikuun 2022 tietoihin. Myös tämä materiaali löytyy sekä suomeksi että ruotsiksi Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuudesta Innokylästä.

Lue lisää Innokylästä: Sote-järjestöt Suomessa 2022 (pdf)

Lisätietoja antavat Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström ja Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikari.