SOSTE esittää ratkaisuja hoitoon pääsyn parantamiseksi


Etusivu / Uutiset / SOSTE esittää ratkaisuja hoitoon pääsyn parantamiseksi

Ensi hallituskaudella

Henkilöstön saatavuutta on parannettava:

On tehtävä järjestelmätason muutoksia:

Suomessa väestöryhmien väliset terveyserot ovat suuret, eikä niitä ole juhlapuheista huolimatta juurikaan saatu kavennettua. Hoitovelka, hoitojonot ja muut hoitoon pääsyn ongelmat julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat nousseet kaikkien tietoisuuteen.

Henkilöstöpula vaikeuttaa tilannetta entisestään samalla, kun ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa. Mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset ja työkyvyttömyys, palveluiden kuormittuminen ja erityisesti nuorten hyvinvoinnin haasteet olivat Suomessa olemassa jo ennen koronakriisiä. Kuntoutukseen pääsyssä on isoja alueellisia eroja.

Hoitoon pääsyn ongelmien osasyitä ovat perusterveydenhuollon pitkään jatkunut aliresursointi sekä terveydenhuollon monikanavainen rahoitus, joka aiheuttaa resurssien hajaantumista ja murentaa julkista terveydenhuoltoa. Koronapandemia kasvatti merkittävästi hoitovelkaa.

Ongelmien korjaaminen edellyttää tulevalta hallitukselta välittömiä ja riittävän voimakkaita toimenpiteitä, ja pitkän aikavälin suunnitelmia hoitoon pääsyn parantamiseksi, hoitojonojen purkamiseksi sekä riittävän henkilöstön turvaamiseksi.

VM:n tuoreessa julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa ehdotetaan muun muassa lisäyksiä sote-alan henkilöstön koulutusmääriin ja kasvattamalla työperäistä maahanmuuttoa. VM mainitsee yhdeksi säästömahdollisuudeksi hoitotakuun perumisen, mitä SOSTE ei pidä mahdollisena. Hoitoon pääsyn ongelmat ovat olleet tiedossa jo useita kymmeniä vuosia, ja nyt on korkea aika laittaa perusterveydenhuolto kuntoon.

THL:n kuva Avosairaanhoidon kiireettömien käyntien odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista lääkärin käynnille välillä 10/2019-10/2022

Kuva: THL Avohilmo. Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin.

SOSTEn keinot hoitoon pääsyn ja terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi

Henkilöstön saatavuus:

Järjestelmätason muutokset

Nyt ei ole varaa säästää

Suomalainen terveydenhuolto on hyvin kustannustehokasta ja terveydenhuoltomenomme ovat suhteessa muita Pohjoismaita alhaisempia. Tuleva hallitus ei voi säästää sosiaali- ja terveydenhuollosta, vaan resurssien järkevää käyttöä on edistettävä tutkimukseen ja vaikuttavuuteen perustuen ja kehittämällä toimintaa yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa. Terveyden edistämiseen ja peruspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ja säästöt maksetaan kasvavissa päivystyksen ja erikoissairaanhoidon kuluissa sekä menetettynä työkykynä.

Lue lisää